'Er ontbreekt landbouwperspectief'

ERMELO – Opnieuw hebben boeren omgekeerde vlaggen opgehangen, ditmaal langs de weilanden. Het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes en de reactie vanuit de ministerraad zijn voor de boeren van dien aard dat er nog steeds geen landbouwperspectief is. ,,Het gevoel van nood, zoals uitgedrukt met deze vlaggen, heeft onder boeren nog niet eerder zo sterk geheerst als nu,” zo vertelt een agrariër vanmorgen.

De onvrede over het stikstofbeleid zoals het er nu ligt, is groot. Daarom zijn er vanmorgen weer een paar honderd omgekeerde vlaggen opgehangen als teken dat het land in nood is. Een paar dagen geleden deden boeren in Putten hetzelfde. En hoewel de gemeente met de boeren in gesprek is, komen er op dit moment alleen maar vlaggen bij. De vlaggen zijn nu geplaatst op grond van agrariërs. Ook hangen er nog een aantal aan lantaarnpalen. De gemeente Ermelo is tot op heden nog niet van plan om de omgekeerde vlaggen te verwijderen.

Vervolgactie

Boeren in Ermelo en Putten hingen half juli in alle vroegte ruim driehonderd Nederlandse vlaggen omgekeerd aan lantaarnpalen. Hiermee gaven ze uiting aan het boerenprotest tegen de plannen van het kabinet. De aangekondigde stikstofmaatregelen maakten veel boeren wanhopig. Het kabinet wil drastische maatregelen om verslechtering van natuurgebieden een halt toe te roepen. Boerenbedrijven moeten hun veestapel flink laten krimpen of zelfs het bedrijf beëindigen. Het is een somber scenario dat niet alleen de agrarische sector treft, maar ook alle toeleveranciers, vervoerders en niet te vergeten de consument. In deze regio zijn veel agrarische bedrijven met een lange (familie-) geschiedenis. Dit alles dreigt nu verloren te gaan. Het ophangen van de omgekeerde vlaggen is volgens de boeren dan ook een noodkreet.