Motie unaniem aangenomen

ERMELO – Vanavond is er een inloopavond in het Huis van Ermelo over het onderwerp ‘de noodopvang van asielzoekers’. De gemeenteraad gaat vervolgens op 1 november met elkaar hierover in gesprek, het besluit om 250 tot 300 asielzoekers op te vangen in tijdelijke units op het oude sportveld van GGz Centraal.

Woensdagavond is er door vijf partijen een motie ingediend die unaniem is aangenomen. Eerste indiener was Henri Luitjes van Eén Ermelo. ,,We spreken de wens uit om dit besluit politiek te duiden. We willen praten over twee lijnen, het proces en het besluit zelf.” De agendacommissie had het inmiddels al geagendeerd en de datum van 1 november is hiervoor gekozen.

Voorkomen

SGP-fractievoorzitter Leo van der Velden stelde eerder deze week al vragen over dit onderwerp. ,,Een onderwerp wat iedereen aangaat en bezig houdt deze week. We betreuren het dat er niet vooraf gesproken had kunnen worden. Het had heel simpel voorkomen kunnen worden. Een gesprek vooraf had veel onbegrip en misverstanden, die ook in de samenleving leven, ten aanzien van onze volksvertegenwoordigende rol kunnen voorkomen.”

Rijk

,,Het voornaamste is voor het college dat het goede gesprek met de raad nu gevoerd gaat worden,” zei burgemeester Dorine Burmanje. ,,Laten we het daarbij vooral hebben over de inhoud.” Burmanje is vooral blij dat met het aanwijzen van de locatie voorkomen kan worden dat de overheid opvang asielzoekers oplegt. ,,Er is zo’n zware druk van het rijk. We zitten gelukkig vóór de wet- en regelgeving waarmee gemeenten verplicht worden opvanglocaties in te richten voor grote groepen vluchtelingen." Ook is ze trots dat Ermelo op deze manier het imago als zorgdorp weer waar kan maken.