Verhoging sociale koopprijs naar € 260.000

ERMELO - Sociale huurwoningen moeten langer beschikbaar blijven voor huurders met een beperkt inkomen. Dat is de wens van het college. Ook de bouw van sociale koopwoningen wordt gestimuleerd. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het aan te passen beleid en de daarbij passende verordening.

In 2019 is de Verordening sociale woningbouw en de Beleidsregels sociale woningbouw vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat van elk woningbouwproject er een vast percentage sociale huur, sociale koop en middenhuur woningen moet zijn. Verder komen alleen bepaalde huishoudens voor een sociale huur- of koopwoning in aanmerking. In het voorjaar van 2022 is het huidige beleid geëvalueerd Op basis daarvan en een aantal nieuwe landelijke regels vindt het college aanpassing van het beleid gewenst. Het college wil een verhoging van de sociale koopprijs van € 200.000 naar € 260.000. De termijn dat woningen onder de sociale huurgrens moeten blijven wordt verlengd van 10 naar 20 jaar.

Besluit

Verder wordt een minimum oppervlakte voor sociale huurwoningen toegevoegd. Alle nieuwe bouwplannen moeten aan de aangepaste regels voldoen. Voor bouwplannen waar het college al een positief principebesluit over heeft genomen blijven de oude regels van kracht. Dat is niet het geval voor de nieuwe hogere grens voor sociale koopwoningen. Die grens geldt bij doorverkoop ook voor sociale koopwoningen die nu reeds onder de regeling vallen.