'Aan het vormgeven van ambities wil ik graag meewerken'

ERMELO – Museum Het Pakhuis krijgt per 1 december niet alleen een nieuwe directeur, ook de voorzitter Gerard Geijtenbeek geeft de voorzittershamer door. Voormalig wethouder Hans de Haan neemt zijn bestuurstaak over. De Haan: ,,Het Pakhuis heeft de ambitie om door te groeien naar een toegankelijk én hoogwaardig centrum voor archeologie binnen de Veluwe. Daar wil ik graag aan meewerken door gebruik te maken van de bestaande kwaliteit en die verder uit te bouwen. Deze ambitie sluit heel goed aan bij de ontwikkelingen die al zijn ingezet.”

Twaalf jaar geleden opende het museum op het Molenaarsplein haar deuren. Vlak daarna trad Gerard Geijtenbeek aan als voorzitter. Onder zijn bestuurlijke leiding vond het Ermelose museum haar draai en plek in de samenleving, zowel op educatief gebied als ook voor de recreanten. ,,Steeds meer mensen weten het museum te vinden,” vertelt Geijtenbeek. Hij kijkt enthousiast terug op zijn bestuursperiode. Eén van de hoogtepunten was de tentoonstelling over de Wolf in 2018. De opening van de tentoonstelling liep ongeveer parallel met de komst van de wolven in Nederland. Zo was er tegelijk ruimte voor reflectie en debat.

Ambitie

Inmiddels heeft Het Pakhuis grote ambitie. Hans de Haan: ,,De wens is het realiseren van archeologische belevingscentra op de Veluwe in het kader van de brede toeristische ontwikkelingen binnen het programma Veluwe op 1. Herinrichting en uitbouw van het museum is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Aan het vormgeven van deze ambities wil ik graag meewerken.” www.hetpakhuisermelo.nl