IJslands preventiemodel voorbeeld voor veel gemeenten

ERMELO – Recent onderzoek van de GGD toont aan dat het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren in Ermelo niet afneemt en op onderdelen zelfs groeit. Dit sluit niet aan bij doelstellingen van NIX 18 en vraagt om een nieuwe benadering. In de afgelopen twintig jaar is op IJsland, door introductie van het IJslandse Preventiemodel, het middelengebruik onder jongeren wel drastisch gedaald. Het IJslandse preventiemodel wordt nu uitgerold in Nederland onder de titel ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO).

De afgelopen jaren hebben zes Nederlandse gemeenten in een leertraject het IJslandse preventiemodel (OKO) geïmplementeerd, ondersteund door het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Deze gemeenten zijn enthousiast over de aanpak en adviseren andere gemeenten om ook op deze manier te gaan werken. Ermelo is een van de gemeenten die met OKO aan de slag wil gaan. ,,Je gaat op een andere manier kijken naar de problematiek,” vertelt wethouder Sarath Hamstra. ,,We hebben het niet over een individu, maar over een community aanpak om het welbevinden van jongeren te verbeteren en middelengebruik te voorkomen. Het gaat om omgevingsprikkels.”

Veerkrachtiger en weerbaarder 

De OKO aanpak wordt door de gemeente uitgevoerd, samen met partners uit de gemeente die betrokken zijn bij opgroeiende jeugd. ,,Ook willen we de Jongerenraad hier actief bij betrekken,” aldus de wethouder. Hij ziet het overigens breder dan alleen de aanpak van middelengebruik. ,,Nee, dan is het schieten met een kanon op een mug!” Wat hij beoogt is dat jongeren veerkrachtiger en weerbaarder worden. Het doorbreken van de huidige situatie vraagt daarom om een andere aanpak. ,,Dit doen we overigens regionaal. Maar hoe groot je rol als gemeente is, dat bepaal je zelf.” Overigens wil Hamstra niet zeggen dat er de afgelopen jaren niks gebeurd is. ,,Sterker nog: de vorige wethouder Hans de Haan heeft een goede basis gelegd. Wij bouwen hierop verder.”

Verbinding

Wel denkt Hamstra dat er op verschillende terreinen te fragmentarisch is gewerkt. Door meerpartijen te verbinden kunnen er grotere stappen gemaakt worden. OKO vraagt om die verbinding. De essentie van ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ is volgens Hamstra om een gezonde omgeving te creëren op weg naar ‘samen redzaam’. Een omgeving die ingericht is om middelengebruik te voorkomen en te werken aan het welbevinden van jongeren thuis, op school en in hun vrijetijd. ,,Door preventief aan de slag te gaan, willen we voorkomen dat jongeren gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken,” aldus de wethouder. Die aanpak vergt nog wel voorbereiding. Het vraagt om anders denken, anders organiseren en anders werken.