Sociale huurappartementen in nieuwe woonwijk

ERMELO - Vandaag starten de werkzaamheden voor de nieuwbouw van de 42 sociale huurappartementen in woonwijk het Oranjepark in Ermelo. Het nieuwe duurzame woongebouw grenst aan de bestaande woningen aan de Prinsenhof. Dit is een mooie volgende stap in de ontwikkeling van het Oranjepark: een duurzame en zorgzame woonwijk waarin mensen er bewust voor kiezen naar elkaar om te kijken op basis van wederkerigheid. ,,De opstallen zijn al gesloopt en de bezwaren, die vooral gericht waren op parkeren, weggenomen," aldus wethouder Ronald van Veen. 

In april is een vergunning verleend voor de nieuwbouw van de 42 appartementen. Daarop is door een aantal omwonenden bezwaar ingediend. Deze bezwaren zijn beoordeeld door de gemeente en zij heeft daarover advies gevraagd aan de onafhankelijk bezwaarcommissie. De conclusie is dat de bouwvergunning in stand blijft. Directeur-bestuurder Fleur Imming van Uwoon is blij dat de bouw van start kan. ,,Omdat er bezwaren waren ingediend op de omgevingsvergunning hebben wij gewacht met de start van de bouw. Ik ben blij met het positieve besluit van het college. Doordat wij al de nodige voorbereidende werkzaamheden hebben laten uitvoeren kunnen we snel van start.” Ook de gemeente Ermelo is blij dat Uwoon kan starten met de bouw. ,,Want ook in Ermelo is de vraag naar betaalbare woningen groot. De ontwikkelingen in het Oranjepark dragen bij aan de ambities uit het hybride coalitieakkoord," aldus Van Veen. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Wijnen Harderwijk. Omwonenden zijn door UWOON en de aannemer geïnformeerd over de start van de bouw.

Lage energierekening

,,Het gebouw wordt duurzaam, gasloos en zeer energiezuinig," aldus de wethouder die blij is dat de bouw van start kan gaan. Verwarmen gebeurt met een warmtepomp die warmte uit de bodem haalt en ook de toegepaste ventilatie is zeer energiezuinig. Al met al krijgen de huurders daardoor straks een lage energierekening. Alle appartementen vallen binnen de sociale huur. De zes appartementen op de begane grond worden met voorrang verhuurd aan woningzoekenden met een zorgindicatie.

Plannen voor Klein Dillenburg

In hetzelfde plangebied heeft de woningcorporatie in de zomer van dit jaar woongebouw Klein Dillenburg aangekocht. Hier liggen kansen voor het realiseren van sociale huurwoningen, maar dat vraagt een wijziging van het nu geldende bestemmingsplan. Het is nog niet duidelijk wat de plannen zijn voor deze locatie. Zodra meer bekend is informeert Uwoon eerst de omwonenden. De woningcorporatie blijft tot die tijd verantwoordelijk voor het beheer van het pand.

Bouwproject

Inmiddels zet de Zorggroep ook de voorbereidingen in gang voor de overige projectmatige bouwprojecten in het Oranjepark (www.oranjepark-ermelo.nl). Naar verwachting zal de bouw hiervan begin 2024 van start gaan. Aan het einde van 2023 zullen naar verwachting ook de laatste huisjes naast Kroondomein worden gesloopt om plaats te maken voor duurzame nieuwbouw.