'We willen vooral kijken naar wat wél kan'

ERMELO – Vandaag staan de jonge ondernemers Anne en Arjen Swart in de rechtbank. Dit in de hoop dat hun bedrijf New York Pizza open kan blijven en dat de opgelegde dwangsom van tafel gaat. IJdele hoop of gerechtigheid?

In de zomer van 2019 werd er voor het pand aan de Stationsstraat een aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging gedaan. Waar de bestemming detailhandel was vroeg de pandeigenaar dit om te zetten naar horeca categorie 2.2. De gemeente heeft niet tijdig op deze aanvraag geantwoord met als gevolg dat van rechtswege de vergunning is verleend. ,,Men verstrekte zelfs een volledige horecavergunning waarmee ook een café, hotel of restaurant geopend zou kunnen worden,” vertelt Arjen Swart. De gemeente heeft dus meer vergund dan aangevraagd. Daar maakten de eigenaren van het naastgelegen accountantskantoor bezwaar tegen. Zij vreesden voor een café.

Bezwaar

Op 7 april 2020 kwam er een beslissing op bezwaar waarbij het besluit van 22 augustus 2019 volledig is heroverwogen en is besloten om de vergunning alsnog te verlenen met toepassing van het parkeerfonds. Uiteindelijk maakte de pandeigenaar bezwaar tegen de opgelegde parkeernorm en de hoogte van de bijdrage in het parkeerfonds. Dat bezwaar is bij de rechtbank niet in behandeling genomen, omdat de rechter het besluit om de vergunning te verlenen vernietigde. De gemeente moest volgens de rechter beter beargumenteren waarom de volledige horeca categorie 2 was verleend in plaats van alleen het aangevraagde.

Betrokken

Ondertussen hebben de ondernemers van New York Pizza een onafhankelijk verkeersonderzoek gedaan. ,,Meer dan tachtig procent van onze bestellingen wordt bezorgd. Omgerekend komt er slechts één klant per uur in onze zaak.” Anne Swart heeft inmiddels pijn in haar buik van het hele proces. ,,Als we de zaak moeten sluiten betekent dat een enorme financiële aanslag. Daarnaast hebben we inmiddels in Ermelo zo’n mooi netwerk opgebouwd. We zijn veel betrokken bij (sport-) verenigingen en voelen ons hier heel erg thuis. We zouden heel graag in Ermelo willen blijven.” Tegelijkertijd voelen de ondernemers van New York Pizza zich ook verantwoordelijk voor de 35 werknemers.

Onvoldoende motivering

Afgelopen zomer deed de rechter uitspraak op het beroep. De beslissing op bezwaar van 7 april 2020 werd vernietigd wegens onvoldoende motivering dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Door de vernietiging van het besluit herleefde de vergunning voor 22 augustus 2019. De rechter gaf het college opdracht om een nieuw besluit te nemen op het bezwaar. Daarmee werd uiteindelijk de vergunning ingetrokken. En dat heeft volgens Arjen en Anne Swart alle deuren dichtgegooid. ,,We willen vooral kijken naar wat er wel kan,” zegt Swart. ,,Bijvoorbeeld door rekening te houden met onze openingstijden of over te gaan op 100% bezorgen.” Ook het storten in het parkeerfonds blijft voor de ondernemers een optie. Arjen Swart blijft hoopvol. ,,Het is vreemd dat de gemeente eerst de komst van ons bedrijf heeft verdedigd bij de rechter en dat er nu niets meer mogelijk is.”

boodschappenpakket