‘ER ZIJN voor kinderen als je wereld op z’n kop staat’

ERMELO - De Ermelose Praatpaal bestaat 25 jaar. Maar, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Oprichters Els van Amstel en Marjan van ’t Spijker begonnen in 1996 De Praatpaal met als doel kinder- en tienerpastoraat te verzorgen voor, met name, kinderen en jongeren die te maken kregen met echtscheiding of rouw. Of zoals zij zeggen: ‘onze missie is ER ZIJN, als je wereld op z’n kop staat!’ De vrijwilligers van De Praatpaal bieden vanuit een christelijke identiteit (interkerkelijk) een luisterend oor en er te zijn op het moment dat een kind/jongere iemand nodig heeft! Twee vrijwilligers leggen uit waarom zij bij De Praatpaal werken en waarom deze organisatie zo belangrijk is.

Monique Staal werkt nu twee jaar bij de Praatpaal en is sinds een jaar voorzitter. Heidi Maarseveen is al ruim 10 jaar vrijwilliger en begeleidt vooral de kinderen. ,,Ik werk in het dagelijks leven met volwassenen en vind het belangrijk om vrijwilligerswerk met kinderen te doen. Ik vind het mooi om juist iets extra’s te kunnen betekenen.’’ Ook Monique Staal vindt vrijwilligerswerk belangrijk. ,,En dan doe ik dat het liefst waar ik het meeste connectie mee heb. Toen onze kinderen nog klein waren deed ik ook al van alles; Ik ging met hen mee naar de sportvereniging en zat in oudercommissie en schoolbestuur. En als kind vond ik de Kindertelefoon interessant, de Praatpaal is een goed initiatief.’’

Kerk

De Praatpaal is ontstaan vanuit de kerken omdat men indertijd merkte dat er vanuit de kerk te weinig aandacht was voor kinderen. Dat is in de loop der tijd wel veranderd en ook binnen de scholen is er vandaag de dag veel meer oog voor de thuissituatie van het kind. Hoewel De Praatpaal vanuit het kerkenwerk is opgezet is het overigens niet persé noodzakelijk dat de kinderen of vrijwilligers een kerkelijke achtergrond hebben. Maarseveen: ,,Voor mij is het wel een drive van waaruit ik het doe. Maar het maakt natuurlijk niet uit of het kind zelf ook christelijk is. Ik wil vanuit mijn christelijke achtergrond wel iets betekenen voor anderen. Staal geeft aan dat ze ook vrijwilliger bij De Praatpaal was geworden als het niet vanuit de kerk was georganiseerd. ,,Het is niet zo dat je kerkelijk moet zijn opgegroeid om bij De Praatpaal terecht te kunnen. Er komen juist veel aanmeldingen vanuit scholen in plaats vanuit de kerken,’’ meent Staal. ,,Dat is een verandering van de laatste jaren. Voorheen lag de focus vooral binnen de kerken en vandaar uit werd er gewerkt. Nu niet meer, De Praatpaal is er echt voor iedereen!’’, vult Maarseveen aan.

Echtscheiding

De Praatpaal is voor kinderen en jongeren. De meest voorkomende problemen komen voort uit echtscheidingen. Staal: ,,Er zijn natuurlijk veel groepen hiermee bezig, maar wij werken juist individueel. Kinderen die het lastig vinden om in een groep hierover te praten, zien wij dat ze bij onze individuele benadering het juist goed doen. En vandaaruit komen kinderen ook in onze groepen, en dat is veilig want de groep bestaat uit kinderen die hetzelfde mee maken of meegemaakt hebben.’’ Maarseveen: ,,Echtscheiding is echt het grootste thema, met daarnaast rouw en verlies. Bijzonder genoeg zien we niet specifiek veel met betrekking tot pestgedrag. Waarschijnlijk omdat daar op de scholen en sportverenigingen al veel aandacht voor is.’’ Er is een rouwgroep op Groevenbeek die wordt gedraaid door een coördinator. ,,Wij participeren daar dan ook in,’’ vertelt Staal. ,,Op scholen worden door ons ook groepen gedraaid over echtscheiding, zowel in de boven- als de onderbouw. Dat zijn alleen de kinderen die zich daarvoor hebben opgegeven.’’

Betrouwbaar

Heidi Maarseveen werkt zoals gezegd al tien jaar bij De Praatpaal. ,,Of er in die jaren wat veranderd is? Ik denk dat er helaas nog steeds dezelfde problemen spelen. Kinderen die de dupe zijn van ouders die uit elkaar gaan en ouders daardoor niet voldoende oog hebben voor het kind. En je voorkomt het ook nooit helemaal, want ouders zijn zelf bezig om het hoofd boven water te houden.’’ Kinderen vinden het lastig om dit soort zaken met hun ouders te bespreken. Staal: ,,Ik denk dat wij er anders in staan want kinderen willen naar ouders loyaal zijn, maar bij ons mogen ze partij kiezen. En wij zijn altijd betrouwbaar. Zo bespreken wij mét de kinderen wat wij naar ouders teruggeven. Dus wil een kind datgene wat hij besproken heeft niet met ouders delen, dan gebeurt dat niet. Verder proberen we wel de ouders zoveel mogelijk erbij te betrekken.’’ De intake is overigens wel altijd met de ouders en het kind. We praten een gedeelte met z’n allen en een deel zonder het kind. ,,En wat we teruggeven aan ouders is altijd in overleg met het kind: ’wat wil je dat we je ouders vertellen?” vult Maarseveen aan. Het is voor kinderen ook vaak een moment van qualitytime. Soms blijven kinderen heel lang De Praatpaal bezoeken. Staal: ,,Er zijn kinderen die komen al jaren, soms wel vijf jaar. En dat mag ook. Het is begeleiding op maat. Zo gaan we met het kind wat niet van praten houdt, knutselen of een spelletje doen en dan ontstaan er vanzelf gesprekken.’’ Maarseveen: ,,Dat is het voordeel ten opzichte van de professionele hulpverlening. Wij hebben geen tijdsdruk, doelen of een behandelingsplan. Je mag gewoon komen en je veilig en gehoord voelen.’’

Uitbreiding team

De Praatpaal wordt gedraaid door vrijwilligers die vooral heel er betrokken willen zijn bij de kinderen en er voor de kinderen willen zijn. Het zijn geen professionals die een bepaalde opleiding hebben gevolgd, maar ze krijgen wel trainingen over bepaalde onderwerpen, methodes en gespreksvoering. Momenteel zijn er negen vrijwilligers bij De Praatpaal betrokken. ,,Maar, we zijn nog wel steeds op zoek naar meer vrijwilligers. Voor ons mag het team wel uitgebreid worden,’’ zeggen beide dames.