'We gaan zorg en veiligheid beter in positie brengen'

ERMELO - Ondermijning is vaak onzichtbaar. Toch heeft burgemeester Hans van Daalen juist dit onderwerp als speerpunt gekozen. Hij meldt dat hiervoor, samen met de gemeenten Harderwijk en Putten, een medewerker is aangetrokken. ,,Veilig wonen, werken, recreëren en leven in Ermelo behoort tot veel verschillende onderwerpen en taakvelden, zeker bij Openbare orde en Veiligheid. Naast alle bestaande, dagelijkse activiteiten en projecten gaan we de komende periode extra aandacht besteden aan ondermijning en de samenwerking binnen zorg en veiligheid,” aldus de burgemeester. Hij stelt ook dat hulpverleners juist naar de combinatie moeten kijken. ,,We willen liever optreden en mensen perspectief bieden. Vaak spelen er meerdere factoren een rol. Soms ligt er andere problematiek aan ten grondslag.”

Eind vorig jaar publiceerde RTL Nieuws een Onderwereldkaart. Hierbij kwamen Harderwijk en Ermelo naar voren als risicovolle gemeenten. RTL Nieuws deed onderzoek naar zogeheten ondermijnende criminaliteit in Nederland. Men bekeek de kwetsbaarheden van gemeenten, hun inwoners en bedrijven. De gemeente Ermelo wil een plan van aanpak gericht op het bestrijden, voorkómen, belemmeren en frustreren van criminele activiteiten. Eén van de acties is het onderzoeken van vakantieparken met betrekking tot illegale bewoning. Dit gebeurt vaak in samenwerking met provincie, politie, brandweer en andere partijen. ,,We gaan zorg en veiligheid beter in positie brengen,” aldus Van Daalen. Dit is daarom opgenomen in het collegeprogramma.