College vraagt om werkkrediet

ERMELO - De gemeente Ermelo zal een voorlopig werkkrediet vrijmaken om de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers te realiseren. Het gaat om een bedrag van €185.000,—. ,,Wij gaan ervan uit, dat het COA de kosten voor realisatie, beheer en exploitatie van de tijdelijke noodopvang voor haar rekening zal nemen; daar zetten wij maximaal op in,” legt burgemeester Hans van Daalen uit. ,,Maar we moeten het eerst voorfinancieren en daar is budget voor nodig.”

Van Daalen gaat er nog steeds vanuit dat de noodopvang plaats zal vinden op het voormalige voetbalveld van Veldwijk. ,,Er is geen andere locatie in beeld.” Om voor deze locatie een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen, blijken nu eerst de nodige onderzoeken te moeten worden uitgevoerd. Dat kost tijd en geld. Het college gaat ervan uit dat deze onderzoeken positief zullen worden afgerond en dat de provincie een ontheffing wet natuurbescherming zal verlenen. De meest complexe is een nieuwe ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de das. GGz Centraal heeft daarvoor in het verleden een ontheffing ontvangen waarbij het plangebied is aangewezen als compensatiegebied. Omdat dit gebied nu verloren gaat, dient er een nieuwe ontheffing door de provincie te worden verleend en een nieuw compensatiegebied te worden gezocht.

Opvanglocaties

De gemeente Ermelo heeft haar verantwoordelijkheid genomen om in samenwerking met GGZ Centraal een tijdelijke noodopvanglocatie te willen realiseren. Er is in Nederland grote behoefte aan goede opvanglocaties. Om die reden zijn de gemeente Ermelo, COA en GGZ centraal vorig jaar direct begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Gebleken is dat de raad deze inzet steunt, maar wel financiële transparantie verlangt. Daarom wordt de raad woensdagavond gevraagd het werkkrediet vrij te geven.