'Gebied kan toevoeging woningen ruimschoots aan' 

ERMELO - De plannen van woningcorporatie Uwoon om elf nieuwe woningen te bouwen in Ermelo stuiten op bezwaren van omwonenden. Niet de nieuwbouw, maar de keuze voor de ontsluiting via de Wethouder Paulushof zorgt voor onrust en zorgen over de veiligheid van kinderen. De omwonenden vragen zich af waarom er niet is gekeken naar een ontsluiting via de Hamburgerweg, die duurzamer is ingericht dan de Oude Telgterweg. Ook zijn er zorgen over het verdwijnen van groen in dit gebied.

De gemeente geeft aan dat de keuze voor de ontsluiting via de Wethouder Paulushof gebaseerd is op het feit dat er al een ontsluiting aanwezig is en dat er geen nieuwe ontsluitingen worden aangebracht op wijkontsluitingswegen. Er is echter geen onderzoek gedaan naar een ontsluiting via de Hamburgerweg, omdat dit niet verplicht is. Dat betreuren betrokkenen. De gemeente benadrukt dat uit onderzoek is gebleken dat het gebied de toevoeging van meer woningen ruimschoots aan kan en dat er voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd.

Geen deugdelijke afweging

Eén van de bewoners van de Wethouder Paulushof stelt dat er geen deugdelijke afweging van belangen is gemaakt. Middels een WOO verzoek zijn stukken opgevraagd, maar er is een ontbrekend rapport. Volgens de betrokken ambtenaar bestaat dat rapport niet. Er is slechts een gesprek met een verkeersdeskundige geweest. Omwonenden geven aan de komst van de sociale huurwoningen toe te juichen, maar ze maken zich zorgen over de veiligheid van kinderen en het verdwijnen van groen. Er zijn in totaal 18 zienswijzen ingediend tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan. Omwonenden hebben tijdens de beeldvormende tafel afgelopen woensdag aangegeven eventueel tot de Raad van State door te vechten om de ontsluiting via de Wethouder Paulushof tegen te houden. Er ligt een plan voor een alternatieve ontsluiting aangedragen door betrokkenen. Hiermee willen ze raadsleden op andere gedachten brengen. Er volgt nog een tweede beeldvormende tafel.