Sympathieke motie haalt het (nog) niet

ERMELO – Een kinderburgemeester in Ermelo, schattig of belangrijk? Enkele weken geleden diende het CDA Ermelo, gesteund door Progressief Ermelo een motie in om een Kinderburgemeester aan te stellen. Raadslid Sarojini Ramasray pleitte hiervoor. ,,Een Kinderburgemeester vertolkt de stem van alle kinderen.” Ramasray sprak deze wens overigens vorig jaar al uit toen ze zelf nog voorzitter was van de Ermelose Jongerenraad. 

Jaarlijks wordt er in september de Landelijke Kindergemeenteraadsverkiezingen gehouden. Alle kinderen van alle groepen 7 van participerende gemeenten, kiezen dan een Kinderburgemeester. Op deze manier leren kinderen hoe de democratie werkt en hoe ze daar (later ook) goed aan mee kunnen doen. Een sympathieke motie, volgens veel raadsleden. Toch haalde deze het (nog) niet haalde. VVD fractieleider Herma van der Weide ziet obstakels. Ze komt zelf uit het onderwijs en is bang dat het veel druk legt op leerkrachten en leerlingen. Ze ziet ook meer in een kinderraad om er meer kinderen bij te betrekken.

105 Kinderburgemeesters

Er zijn overigens al 105 Kinderburgemeesters in Nederland. ,,Het lijkt allemaal wel leuk, maar als je het doet, moet je het goed doen,” zegt SGP-er Leo van der Velden. ,,Het is nu te prematuur.” Ook Eén Ermelo heeft nog veel vragen. ,,Wat is het doel van het aanstellen van een kinderburgemeester,” zegt raadslid Daniëlle Terpstra. Ook heeft ze bedenkingen bij de haalbaarheid. ,,De beperkingen zitten met name in de capaciteit in het ambtelijk apparaat,” reageert burgemeester Hans van Daalen. Ramasray vraagt bij het indienen van de motie namelijk ambtelijke ondersteuning om dit te begeleiden. ,,Ik wil graag in gesprek gaan met degenen die dit voorstel ingediend hebben om te komen tot een verdere invulling. Om zo een tussenstap in te bouwen voordat we besluiten dit te gaan doen.”

Kinderparticipatie

Na schorsing van de vergadering besluit Ramasray de ingediende motie terug te nemen en het voorstel van de burgemeester aan te nemen. Ze zal er in een later stadium op terugkomen. De precieze taken en verantwoordelijkheden van een kinderburgemeester verschillen per gemeente, maar in het algemeen gaat het om het vertegenwoordigen van kinderen en jongeren bij gemeentelijke gelegenheden. Toch heeft een Kinderburgemeester naast ceremoniële taken ook een adviserende rol. Zo wordt uitvoering gegeven aan kinderparticipatie zoals bedoeld wordt in artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag, dat erkent dat ieder kind het recht heeft op vrije meningsuiting en het recht om gehoord te worden in zaken waar een kind direct door wordt geraakt.

dagjeuit