Van Daalen zet zoektocht breder in

ERMELO - De gemeente Ermelo zoekt naar een plan B om vluchtelingen in Ermelo op te vangen. Nu de noodopvang voor asielzoekers op het oude sportterrein aan de Horsterweg ‘on-hold’ staat, zet burgemeester Hans van Daalen de zoekzone breder in. Ermelo wil graag een bijdrage leveren aan het (tijdelijk) oplossen van de landelijke uitdaging om vluchtelingen te huisvesten op een geschikte locatie.

Duizenden mensen ontvluchten hun land vanwege oorlog en geweld en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft herhaaldelijk alarm geslagen vanwege de nijpende situatie in Ter Apel. Hoewel meerdere gemeenten en het COA het afgelopen half jaar duizenden extra opvangplekken hebben gecreëerd, is het nog steeds niet genoeg. Gezien de hoge urgentie vindt het college van de gemeente Ermelo het nog steeds wenselijk om te zoeken naar een locatie om zich hier te vestigen. Daarom stelt Van Daalen voor om te kijken naar mogelijkheden voor een AZC, tijdelijke noodopvang of de opvang van alleen reizende minderjarigen. De gemeenteraad wordt gevraagd om 100.000 euro vrij te maken voor het locatie-onderzoek (De verwachting is dat het COA de kosten vergoedt).

Opties

Volgens de Ermelose burgemeester zijn er verschillende varianten mogelijk voor hoe de huisvesting eruit komt te zien. Voor welke variant wordt gekozen is afhankelijk van de locatiekeuze (ligging, grootte e.d.). De meest ‘eenvoudige’ vorm is dat het een bestaand gebouw betreft of dat op de locatie cabins worden geplaatst (al dan niet gestapeld). Een andere mogelijkheid is een combinatie van cabins en duurzaam bouwen. Hoe lang het gaat duren voordat de eerste opvang gerealiseerd is, is nog onduidelijk. Dat hangt er vanaf op welke locatie de gemeente iets kan realiseren. Alle opties zijn open, een bestaand gebouw, grond, noodwoningen. De burgemeester vraagt de samenleving om mee te denken. ,,Het kan zomaar zijn dat we zelf misschien niet alles in beeld hebben.”

Hooge Riet

Zeven jaar geleden werden er jonge asielzoekers opgevangen in De Hooge Riet. Dit was een noodopvang voor maximaal tachtig jongeren, zowel jongens als meisjes, in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.