Wandpanelen en informatiebord tonen historie

ERMELO - De dwangsom die aan ontwikkelaar Heijmans Vastgoed BV en aannemingsbedrijf Draisma Bouw bij het bouwproces op landgoed De Hooge Riet is ingetrokken. Dit gebeurde nadat de partijen met de gemeente tot overeenstemming zijn gekomen over de aan te passen verbeteringen.

Heijmans Vastgoed B.V. en Draisma B.V. ondertekenden in december 2020 de overeenkomst voor de restauratie en realisatie van appartementen in het Ermelose Rijksmonument. De gemeente constateerde echter dat betrokken bedrijven zich niet hebben gehouden aan afspraken zoals die in de omgevingsvergunning van 18 mei 2021 werden beschreven. De oorspronkelijke details van het gebouw de Hooge Riet waren uitgangspunt voor de renovatie. De gemeente zette aanvankelijk fors in op handhaving. Na goed overleg hebben de gemeente, de ontwikkelaar en de aannemer hiervoor een oplossing gevonden. Die overeenstemming heeft geleid tot het besluit om van verdere handhaving af te zien. De renovatie van de Hooge Riet past nu in een mooie ontwikkeling van het gebied.

Uiteindelijke resultaat

Het gebouw en het park vertellen het verhaal van het verleden. De wandpanelen in de entreeruimte en het informatiebord in het park laten zien hoe het ooit was. ,,Ik ben blij dat we met de tot deze oplossingen zijn gekomen en daarmee ook met de herontwikkeling van De Hooge Riet”, aldus wethouder Ronald van Veen. Alle woningen op de Hooge Riet zijn verkocht. Het merendeel van de appartementen in het monument en van de omliggende nieuwbouwwoningen is inmiddels bewoond.

Historisch 

Door de diverse bestemmingen is het nodige veranderd aan het gebouw. Er is verbouwd, bijgebouwd en gerestaureerd. De laatste renovatie werd voorafgegaan door een uitgebreid historisch onderzoek. Alles wat er was, werd benut om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het oorspronkelijke ontwerp. Van zwart-wit foto’s en ontwerptekeningen tot aantekeningen van de architect. De gemeente Ermelo, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) met het Gelders Genootschap, Draisma en Heijmans werkten hierin nauw samen.