Gemiddelde koopsom bijna vijf ton

ERMELO - Het aantal nieuwe woningen dat in Ermelo is opgeleverd in 2022 is gegroeid. Er zijn vooral veel nieuwe woningen opgeleverd voor jongeren. Dit zijn zowel tijdelijke woningen als nieuwbouwwoningen. Daarnaast hebben enkele recreatiewoningen een permanente woonbestemming gekregen. Dat blijkt uit een jaarlijkse woningmarktanalyse in Ermelo. Het begon met twintig tijdelijke woningen aan de Beemdweg die ruim een jaar geleden zijn gerealiseerd. De tijdelijke woningen bieden de komende 15 jaar onderdak aan jongeren en spoedzoekers tot 28 jaar.

Een groot deel van de nieuwe woningen (veelal studio's), meer dan 50%, betreft sociale woningbouw. Er zijn ook veel tijdelijke woningbouw gerealiseerd. De woningen zijn gerealiseerd aan de Chevallierlaan, de Beemdweg, de Proeftuin Julianalaan, het Gentenerf en op de locatie CPO in Vogelvlucht in Horst. ,,Ik ben hier heel blij mee,” vertelt wethouder Hugo Weidema. ,,In 2023 worden er naar verwachting opnieuw meer dan 100 woningen opgeleverd. Hierbij worden ook de woningen op de locatie De Hooge Riet meegerekend. Daarnaast wordt er gebouwd op Cluster Horst. Begin 2024 volgt de oplevering van 42 sociale huurappartementen in het Oranjepark.

Sociale woningbouw

Woningzoekenden in Ermelo hadden in 2022 overigens de grootste slaagkans van alle gemeenten uit de regio (17,8%) voor het vinden van een sociale huurwoning. Dit percentage is zelfs gestegen ten opzichte van 2021 (14,3%). De gemiddelde inschrijftijd voor woningzoekenden die een woning in Ermelo vonden, lag lager dan het regionale gemiddelde (10,9 jaar ten opzichte van 15,2 jaar). Deze cijfers zijn een gevolg van de realisatie van 80 sociale huurwoningen in Ermelo in 2022. Zo werden er in het appartementencomplex aan de Chevallierlaan 42 studio's opgeleverd speciaal bedoeld voor jongeren.

Kijkend naar de koopwoningen, dan is er een gebrek aan starterswoningen. In 2022 zijn er slechts 36 woningen verkocht in de prijscategorie tot € 300.000. In 2020 waren dit er nog 155. De gemiddelde koopsom in Ermelo voor woningen was in 2022 bijna vijf ton. De ambitie van Ermelo is om tot en met 2030 1.508 nieuwe woningen te realiseren
Dit is vastgelegd in de regionale woondeal. Het gaat om nieuwbouw, het realiseren van tijdelijke woningen en door transformatie van recreatie naar wonen. Vijf grote woningbouwplannen moeten voorzien in de realisatie van meer dan 1.000 woningen tot en met 2030. Dit zijn Veldwijk, De Hooge Riet, Oranjepark, Horsterhoeve en Cluster Horst. In totaal valt 48% van de woningen in alle huidige plannen in de categorie sociale woningbouw. Dit is onderverdeeld in sociale huur (38%) en sociale koop (10%).