Voorkeur voor appartementen

ERMELO - Er komt nieuwbouw aan de Gelreweg. De woningen met even nummers 14 tm 32 zullen worden gesloopt om plaats te maken voor (meer) nieuwe woningen. Woningcorporatie Uwoon wil hier het liefst appartementen met 1 of 2 slaapkamers realiseren. Ook kiest men ervoor om de overige woningen aan de Gelreweg en ook aan de Oude Telgterweg 11 t/m 21 te renoveren. Doel is dat de huurders dan nog 25 jaar kunnen genieten van de woningen. De renovatie zal worden gerealiseerd in 2025-2027 en de nieuwbouw wordt verwacht in 2026-2028. 

Er wordt al jaren gepraat over de renovatie of sloop van woningen op deze locaties. In 2019 kwam Uwoon met het plan om alle woningen aan de Gelreweg en een aantal aan de Oude Telgterweg te slopen. Maar dat stuitte op veel weerstand. De meeste bewoners hoopten dat de woningcorporatie de woningen zou renoveren. Uwoon was echter van mening dat de woningen zo oud waren en zoveel technische gebreken vertoonden dat renoveren niet rendabel was. Ging men voor de belangen van de bewoners of van de toekomstige huurders?

Technisch onderzoek

Er volgden overleggen met bewoners en er vond in 41 woningen een technisch onderzoek plaats. De meeste bewoners gaven aan graag blijven wonen, vooral omdat ze tevreden zijn met de ruimte in de wijk, de parkeergelegenheid. Men sprak de hoop uit dat woningcorporatie Uwoon de woningen zou willen verbeteren. Daarnaast kwam er begrip voor het feit dat men wilde kijken naar de mogelijkheden om meer woningen bij te kunnen bouwen.

Een combinatie 

Er is een groot tekort aan woningen en de wachtlijst is lang. Ook in Ermelo. De woningcorporatie wil graag bijdragen in het aanpakken van woningnood door woningen bij te bouwen. Daarom kijkt men nu zorgvuldig naar een combinatie van renovatie en sloop met nieuwbouw. Om waar dat kan extra woningen terug te bouwen. Er zijn persoonlijke gesprekken geweest met de huidige bewoners en het is gelukt om een locatie te vinden voor nieuw bouw. Dat was de boodschap van Uwoon op de bewonersavond.  Er is nog geen plan. De invulling van de nieuwbouw wordt vormgegeven met aan- en omwonenden en de gemeente Ermelo. De wens van Uwoon is om op deze locatie (meer) nieu we duurzame appartementen te bouwen met 1 of 2 slaapkamers.