Onrust en zorgen zijn groot

ERMELO/ REGIO - Gedeputeerde Harold Zoet pleitte vandaag in Brussel voor een verlaging van de beschermde status van de wolf in Europa. Hij overhandigde daarom bij het Europees Parlement een Gelderse rapportage over de wolf aan vicevoorzitter van de EVP fractie Esther de Lange en sprak met Europarlementariër Bert- Jan Ruissen.

De wolf is terug in Nederland en het aantal wolven neemt jaarlijks toe. De schade is groot. Daarnaast groeit de angst en verdeelt het roofdier de samenleving. Dat bleek ook dinsdagavond tijdens de informatiebijeenkomst voor bewoners uit Speuld en omgeving. Sinds half augustus is er in deze regio een forse toename van doodgebeten schapen door wolven. Dat levert veel onrust en zorgen op bij dierhouders en inwoners. De provincie helpt dierhouders om hun dieren beter te beschermen en werkt samen met gemeenten om onrust onder dierhouders en inwoners te verminderen.

"We willen de wolf beheren"

Harold Zoet: ,,We zijn ervan overtuigd dat alleen preventieve maatregelen niet voldoende zullen zijn in een dichtbevolkt land als Nederland. We willen het aantal wolven in onze provincie goed kunnen beheren. Net zoals we dat doen met zwijnen en herten. Daarvoor moet de beschermde status van de wolf aangepast worden." Ook in andere provincies rukt de wolf op en er zijn ook grotere dieren zoals koeien aangevallen. Gedeputeerde Zoet bracht in Brussel ook namens Drenthe en een aantal Veluwse gemeenten de zorgen over de wolf over.

Europese Commissie over de wolf

Ook de Europese Commissie herkent het gevaar van de wolf. Ursula van der Leyen kondigde onlangs aan dat de EU mogelijk de beschermde status van de wolf wil aanpassen. De voorzitter van de Europese Commissie riep daarom lokale overheden op om uiterlijk 22 september informatie en impact van de wolf te delen. Gelderland geeft gehoor aan dit verzoek. Gedeputeerde Zoet reisde hiervoor vandaag persoonlijk af naar Brussel. Zoet: "Het is goed dat de EU aandacht heeft voor dit probleem. We pleiten er in Brussel voor om zo snel mogelijk werk te maken van het probleem." De gedeputeerde sprak onder andere met Europarlementariër Bert- Jan Ruissen. Die pleit al langer voor beter beheer van de wolf. "Dit is een dossier waarbij we elkaar hard nodig hebben." aldus Ruissen. Ook in andere Europese landen klinkt de roep om beter beheer van de wolf.

"Bescherm je dieren"

,,Voorlopig is de wolf nog zwaar beschermd en kunnen we dierhouders alleen helpen met preventie." aldus Zoet. ,,We hebben subsidie beschikbaar voor het wolfwerend maken van hekken en kunnen tijdelijke noodhekken leveren. Ik wil dierhouders oproepen daar gebruik van te maken. We hebben een verantwoordelijkheid om onze dieren zo goed mogelijk te beschermen." Omdat er veel zorgen zijn bij dierhouders en inwoners organiseert de provincie met verschillende Veluwse gemeenten informatieavonden.