Emoties lopen hoog op

ERMELO – Burgemeester Hans van Daalen noemt het verblijf van de wolven op de Noord-Veluwe onbeheersbaar. ,,Op deze manier kan het zo niet verder!” zei Van Daalen tijdens de informatieavond, enkele weken geleden. Sindsdien is er diverse malen contact geweest tussen provincie Gelderland en gemeente Ermelo over problemen die zich in deze omgeving voordoen.

Op 29 september hebben vertegenwoordigers van de gemeenten op de Noord-Veluwe besloten dat Ermelo, met steun van Nunspeet, namens meerdere gemeenten een brief zal opstellen. Deze brief roept op tot meer duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot wolven en benadrukt de groeiende roep om maatregelen in de samenleving.

Snelle beheersmaatregelen

De gemeenten dringen aan op snelle beheersmaatregelen met behulp van praktische richtlijnen, gebaseerd op lessen uit succesvolle maatregelen elders. De wolven op de Veluwe roepen gemengde reacties op. Sommigen zien het als een prachtige ontwikkeling, terwijl anderen het als een nachtmerrie beschouwen. De gemeente Ermelo wil voorkomen dat de wolf een bron van verdeeldheid wordt. De emoties over dit onderwerp lopen hoog op, en de gemeenten willen voorkomen dat de tweedeling tussen voor- en tegenstanders verder escaleert. Op korte termijn vragen de burgemeesters toestemming voor beheersmaatregelen op plaatsen waar incidenten hebben plaatsgevonden. Voor de langere termijn pleiten ze voor uitbreiding van structureel beheer van dieren in natuurgebieden, mogelijk niet alleen voor wolven, maar ook voor andere soorten met onevenredige populatiegroei.