Recente golf van aanvallen leidt tot grote maatschappelijke onrust

ERMELO/ REGIO - De Gelderse Wolvencommissie adviseert de Provincie Gelderland om de subsidie voor wolvenpreventie te verruimen naar héél Gelderland en voor alle gehouden hoefdieren. Op dit moment krijgen alleen schapen- en geitenhouders op de Veluwe subsidie. Gedeputeerde Harold Zoet nam het advies gisteren in ontvangst uit handen van voorzitter Pieter van Geel.

Normaal gesproken is de eigenaar van de landbouwhuisdieren verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren. Daarmee is deze dierhouder ook verantwoordelijk voor het nemen van preventieve maatregelen. Het is echter niet redelijk om, in het geval van preventie voor wolvenschade, de eigenaar in alle opzichten verantwoordelijk te stellen. In de normale bedrijfsvoering heeft de eigenaar tot voor kort nooit rekening hoeven te houden met de komst van de wolf. De samenleving heeft de terugkomst van de wolf geaccepteerd en dan is het volstrekt redelijk dat diezelfde samenleving medeverantwoordelijkheid neemt voor de maatregelen die de eigenaar moet nemen. In de praktijk is dat ingevuld via een financiële vergoeding voor de extra kosten van preventie, idealiter via een eenmalige investeringsvergoeding en een beheersvergoeding over een wat langere termijn.

Sleutel

De ervaring leert dat er een sterke relatie is tussen het aantal schadegevallen en de mate van maatschappelijke onrust, die voortkomt uit gevoelens van angst en woede. Schadepreventie is volgens de Gelderse Wolvencommissie de sleutel om dit zo veel mogelijk te voorkomen. Na een aantal jaren van betrekkelijke rust heeft de recente golf van aanvallen op met name schapen in de regio Uddel, Speuld en Elspeet geleid tot grote maatschappelijke onrust. Dat bleek ook tijdens de bijeenkomst die op 19 september in het Huis van Ermelo gehouden werd. Deze onrust kan niet op korte termijn opgelost worden door alleen een pleidooi te houden voor verlaging van de beschermde status van de wolf. De uitkomst is onzeker en zou pas op langere termijn eventueel iets opleveren. Onderwijl vergrijpt de wolf zich vrijwel dagelijks aan met name onbeschermde schapen. Het wachten is op beleidskaders waarbinnen het wolvenbeleid zich kan, mag en moet bewegen. Voor de Gelderse Wolvencommissie is preventie van belang. Maar vooralsnog hebben de beschikbare maatregelen niet het gewenste resultaat. Om te voorkomen dat de wolven in Nederland zich gaan specialiseren in het jagen op vee, zullen er meer preventieve maatregelen moeten komen. De Gelderse Wolvencommissie heeft daarom een advies uitgebracht om aanpassingen te doen in de huidige subsidieregeling.