Nieuw stikstofonderzoek was nodig

ERMELO - Recreatiepark De Heivlinder mag 30 nieuwe vakantiehuizen bouwen. Dit besloot de Raad van State nadat het plan voor de uitbreiding was aangepast. Alle bezwaren van omwonenden zijn afgewezen.

Op 3 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Ermelo het plan ‘De Heivlinder’ goedgekeurd. Dit was een uitbreidingsplan van recreatiepark Bospark de Heivlinder aan de Tonnenberg in Ermelo. Hier was vroeger een camping genaamd Het Keteltje met 35 kampeerplekken, maar die werd in 2016 gesloten omdat de ondernemers het park wilden vernieuwen. Het nieuwe plan bevat 15 nieuwe vakantiehuizen op die plek en nog eens 15 vakantiehuizen op een weiland ten zuiden van de oude camping. Dit stuitte op bezwaren van omwonenden.

Stikstofneerslag

In de zomer van 2021 besloot de Raad van State daarom dat er eerst uitgezocht moest worden of het recreatie- en bouwproject niet tot te veel verzurende stikstofneerslag in omliggende kwetsbare natuurgebieden zou leiden. Een nieuw stikstofonderzoek was nodig om aan te tonen dat Natura 2000 gebied De Veluwe niet wordt aangetast door een toename van stikstof.

Paardenlodges

Wat wel voor teveel stikstofneerslag zou zorgen, waren de paarden van recreanten. Parkeigenaar Karel Schoorl wilde namelijk paardenstallen bij de bungalows bouwen. Met de boslodges en de paardenlodges (een recreatiewoning met daarnaast en stal voor een paard of een pony), wilde de ondernemer aansluiten bij de al aanwezige relatie met de paardensport. Maar dat plan moest van tafel. De ondernemer heeft nu toegezegd dat men voor de realisatie van de vakantiehuizen alleen elektrisch bouwgereedschap zal gebruiken. Omdat de vakantiehuizen niet zo groot zijn, hebben ze geen zwaar bouwmateriaal nodig, alleen vrachtwagens om materialen te brengen. De rechter denkt dat dit een goede uitleg is.