Uitbreiding Heivlinder in de ijskast

ERMELO – De plannen van recreatiebedrijf Heivlinder in Speuld zijn voorlopig in de ijskast geparkeerd. De Raad van State vandaag besloten voorlopige voorzieningen te treffen. Tegen het plan van De Heivlinder bestaan onder meer bezwaren bij de eigenaren van Bospark de Tonnenberg en Heidepark Speuld.

Uit onderzoek zal moeten blijken of de plannen van Karel Schoorl, eigenaar van de Heivlinder, van invloed zijn op de stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Veluwe. Ook de andere beroepsgronden zullen dan worden beoordeeld.

Paardenstal

Schoorl gaf tijdens de zitting aan dat hij voor zover dat mogelijk is later dit jaar met de realisatie van de recreatiewoningen wil beginnen. Ook gaf hij toe dat de paardenstal nog niet buiten gebruik was gesteld. Als het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening zou worden afgewezen en het bestemmingsplan in werking zou treden, zou De Heivlinder kunnen beginnen met de realisatie van dertig recreatiewoningen. Maar omdat de paardenstal niet op 1 januari 2021 buiten gebruik is gesteld, vindt de aanleg van de recreatiewoningen dan plaats onder andere omstandigheden dan waarnaar Bureau Waardenburg onderzoek heeft gedaan. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat onder die andere omstandigheden een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Veluwe in de aanlegfase van de recreatiewoningen zal plaatsvinden.

'Vitale Vakantieparken'

De gemeente Ermelo besloot in 2017 medewerking te verlenen aan de wens van recreatiepark de Heivlinder om een deel van de bestemming ‘kamperen en agrarisch’ te wijzigen naar verblijfsrecreatie. Het was het eerste concrete 'Vitale Vakantieparken'- project. Op de voormalige camping Het Keteltje wilde Schoorl een aantal recreatiewoningen bouwen en op een veld ten zuiden daarvan nog eens een aantal paardenlodges (recreatiewoningen met paardenstallen). Het zorgde voor verdeeldheid in de gemeenteraad. Zo stemden de ChristenUnie Ermelo en BurgerBelangen Ermelo tegen het wijzigen van het bestemmingsplan. Naast de twijfel over stikstofnormen waren er ook twijfels over het paardenwelzijn. Het voorbeeldproject is nu tot twee maal toe door de rechter teruggefloten.