Investering in energie-ambitie

ERMELO -  De gemeente Ermelo geeft een eenmalige subsidie van €45.000 aan Bekrijvenkring Ermelo (BKE). Met dit geld investeert de gemeente in haar ambitie om te komen tot een energieneutraal, circulair en klimaat-bestendig, groen en aantrekkelijk bedrijventerrein Veldzicht. Om dat doel te bereiken wordt met deze subsidie een Smart Energy Hub Noord-Veluwe gevormd en parkmanagement opgericht.

Op initiatief van Heimen van Diest, voormalig voorzitter van de BKE en ondernemer op Veldzicht hebben de ondernemers op Veldzicht en de gemeente Ermelo de afgelopen jaren samen flinke stappen gezet om te komen tot een plan voor een toekomstbestendig Veldzicht. Want alleen door samenwerking kan een duurzame verandering in gang gezet worden. Daarom ondertekenden ondernemers van bedrijventerrein Veldzicht, gemeente Ermelo, Bedrijvenkring Ermelo, Rabobank en Liander in november 2022 de GreenDeal Veldzicht. Hiermee zetten deze partijen zich vol energie in voor een duurzaam en energieneutraal bedrijventerrein. Ook werd er gestart met een technisch haalbaarheidsonderzoek. ,,Er is al een flink aantal stappen gezet," vertelt wethouder Hugo Weidema.

Parkmanagement 

,,Met de subsidie van €45.000 is het mogelijk parkmanagement op te zetten voor Veldzicht. Hiermee worden de verduurzamingsprocessen ondersteund en versneld richting een elektriciteitsneutraal Veldzicht in 2030 en een circulair en klimaatbestendig Veldzicht in 2040," legt Esther Foppen, parkmanager Bedrijventerrein Veldzicht uit. Naast de instelling van parkmanagement is de vorming van een energie-opwek-, opslag- en distributiesysteem het belangrijkste tastbare doel van alle inspanningen. Ook hier draagt de subsidie aan bij. ,,De grote uitdaging is om de lokaal opgewerkte energie ook lokaal te gebruiken," aldus Weidema. Hij hoopt dat de provincie mee wil werken aan het koppelen van de energie opwek aan de andere kant van de Harderwijkerweg, zodat dit gebruikt kan worden voor de bedrijven op Veldzicht. Weidema:,,Deze subsidie draagt bij aan het opzetten van de 'Smart Energy Hub Noord-Veluwe'." In een Smart Energie Hub komen energiestromen samen in een lokaal, decentraal netwerk op Veldzicht. Vanuit de Hub kan duurzame energie optimaal opgewekt, opgeslagen en verdeeld worden over de bedrijven. ,,Hiermee verbinden we de vraag en aanbod van onze ondernemers. Wat ons betreft dé oplossing voor netcongestie; de overvolle elektriciteitsnetten waar bedrijven en particulieren mee te maken hebben of krijgen. Echter lopen we hier tegen huidige wet- en regelgeving aan. Want volgens de huidige energiewet is een smart energie hub niet toegestaan, zegt de wethouder. ,,Daarom een oproep aan Den Haag; maak haast met de nieuwe energiewet."