'Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen' 

ERMELO – Vandaag is de Kledingbeurs geopend, bedoeld voor mensen met een smalle beurs. Maar ook voor een breder publiek. ,,Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen,” vertelt Mathilde Stam, directeur Welzijn Ermelo. ,,Dat merken ze bij de Voedselbank, maar dat merken wij ook.”

Mart Bakker (Diaconaal Platform) onthulde samen met wethouder Sarath Hamstra en Mathilde Stam het nieuwe logo van de organisatie. ,,We hebben dit gerealiseerd in samenwerking met de kerken, Schuldhulpmaatje, de Rotary. Het is fijn dat ook zoveel vrijwilligers er de schouders onder gezet hebben.” Stam onderstreept dat het geen schande meer is als je het financieel niet redt. De Kledingbank is een gezamenlijk initiatief van Het Diaconaal Platform Ermelo en Welzijn Ermelo.

Eindelijk 'definitief'

Toenmalig raadslidr Alex Kleijnen is blij dat er eindelijk een ‘definitief’ onderkomen is voor de Kledingbeurs. ,,Het verhuisde de afgelopen jaren van de ene locatie naar de andere. En dat terwijl er zoveel goed werk wordt verricht.” De Kledingbank zat de afgelopen jaren in het voormalige ING-gebouw in de Stationsstraat. Nu is het pand geopend aan de dr. Holtropstraat 106, waar voorheen Modehuis De Rooij was gevestigd.

Subsidie afbouwen

De Kledingbeurs krijgt gemeentelijke subsidie dat de komende jaren zal worden afgebouwd. Het plan is dat de organisatie daarna op eigen benen moet kunnen staan. ,,De Kledingbeurs is dan ook voor iedereen,” vertelt Mart Bakker. ,,Mensen met een pasje, die leven op bijstandsniveau, kunnen kleding kopen voor een minimale bijdrage. Anderen betalen iets meer.” Hij noemt vooral ook het feit dat het duurzaam is om kleding een tweede leven te geven. Ten eerste zorgt het kopen van een tweedehands kledingstuk ervoor dat de levensduur ervan wordt verhoogd. Hierdoor wordt ook het milieu ontlast. Ten tweede leidt het hergebruiken van kleding tot het verkleinen van de afvalberg.
De Kledingbeurs is geopend op dinsdag (14.00-16.30 uur) en donderdag (9.00-11.30 uur).