Nieuwjaarsreceptie Gemeente Ermelo in teken van Ermelo Helpt

ERMELO – De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ermelo stond dit jaar in het teken van Ermelo Helpt; helpen en omzien naar elkaar. Er stonden zo’n dertig kraampjes in het Huis van Ermelo waar maatschappelijke organisaties en instanties zich presenteerden met hoe zij zich inzetten in de Ermelose samenleving.

Burgemeester Hans van Daalen keek in zijn toespraak terug op 2023 en vooruit op 2024. ,,Ons eigen geluk en welzijn is altijd verbonden met het welzijn en geluk van anderen,’’ stelde Van Daalen. ,,We dragen allemaal bij aan Ubuntu, ik ben omdat wij zijn. Een Afrikaanse filosofie. Een mens is een mens altijd in relatie tot anderen. We zijn altijd een onderdeel van een gemeenschap. We horen bij een familie zijn onderdeel van een vereniging, een klas of een sportclub. We dragen allemaal bij aan het grotere geheel vanuit onze individuele prestatie. Onze meningsverschillen, onze verschillende achtergronden of conflicterende opvattingen die zorgen er juist voor dat we ons met elkaar vormen. Juist iets om dankbaar voor te zijn, aldus Ubuntu.’’

Beste voor Ermelo

Vervolgens keek Van Daalen terug op vorig jaar. ,,Er zijn nu 27861 inwoners in Ermelo, daarmee groeide Ermelo gemiddeld zelfs harder dan andere gemeenten in Gelderland. De gemeente is druk bezig met opvangmogelijkheden voor vluchtelingen, er zijn stappen gezet en we hopen dat we in 2024 een bijdrage kunnen leveren aan hen die dit nodig hebben. In het buitengebied zijn we bezig geweest met veiligheid, maar ook met de wolf. Samen met de provincie gekeken hoe hiermee om te gaan. Dit jaar zal het nieuwe sportcomplex geopend worden, op 17 februari, een aanwinst voor het dorp. Er is veel werk verzet met gemeente Harderwijk op het gebied van het sociaal domein. Een aantal scholen worden klaargestoomd voor de toekomst: Groevenbeek College en ook het Emaus College. Duurzame samenleving in de vorm van windmolens en daaraan gekoppeld de mogelijkheid voor een duurzame bedrijventerrein, zijn belangrijk voor toekomstige generaties. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van woningbouw; de Hooge Riet is gerealiseerd en er zijn concrete plannen voor Landgoed Veldwijk. Dit is een korte samenvatting waar we druk mee zijn, waar we druk mee willen zijn om te komen tot het beste voor Ermelo. Er gebeurt heel veel in Ermelo!’’