Gemeente maakt plannen voor nieuwbouw

ERMELO – Vijfentwintig winkelpanden in Ermelo staan leeg. Dat is overigens een landelijk probleem. Veel gemeenten worstelen met de vraag: hoe lossen we de leegstand in op? In Ermelo liggen plannen voor nieuwbouw Markt 2.0 op tafel. Ook de laatste fase van De Verbinding biedt nog extra winkelruimte.

In Nederland stond in 2014 acht procent van het totale aantal winkelpanden leeg. Dat percentage is vorig jaar verder gestegen. De explosieve opkomst van webwinkels is, naast de economische crisis, de grootste boosdoener. Al langer wordt er nagedacht hoe men het tij kan keren. Een grote publiekstrekker zou ook in Ermelo de oplossing kunnen zijn, een filiaal van H&M, C&A, een schoenenketen of een parfumerie. Maar juist grote ketens lijken nu het loodje te leggen. Na de Schoenenreus, vielen ook Dolcis, Manfield en Scapino om en warenhuis V&D laat naar alle waarschijnlijkheid binnenkort grote panden leeg achter.

Onderhandelingspositie

De 'filialisering' van de Nederlandse winkelstraten lijkt daarmee tot stilstand te zijn gekomen. Filiaalbedrijven voeren in grote winkelstraten nog de boventoon, maar in de kleine centra moet men het toch hebben van de zelfstandige ondernemers. Dat concludeert Gert Jan Slob van onderzoeksbureau Locatus. ,,Het aantal ketenwinkels neemt vooral af in de kleine steden en dorpen,” zegt Slob. ,,Je ziet een vernieuwing van het winkelaanbod. Door de leegstand is het voor ondernemers ook makkelijker om een winkelruimte te vinden.” Wat volgens de deskundige wel nodig is, is dat de huurprijs aangepast wordt. De onderhandelingspositie van winkeliers is sterk verbeterd doordat de winkelleegstand hard opliep. Vastgoedeigenaren vrezen hun huurder te verliezen en zijn bereid met een lagere huur genoegen te nemen. Toch lijkt dat lokaal tegen te vallen. De gemiddelde huurprijs per m2 ligt aanzienlijk hoger dan in omliggende plaatsen en zelfs in Amsterdam (Albert Cuypstraat) zijn winkels te huur voor € 17,- per m2 per maand terwijl de gemiddelde prijs in Ermelo op € 23,- per m2 ligt. De eigenaar van Stationsstraat 106 vraagt zelfs € 62.500,- kale huur per jaar.

Belevingswaarde

Geen ondernemer is alleen van de eigen winkel afhankelijk. Het gaat om de totale omgeving. ,,Goede horeca, aantrekkelijke pleinen, parkeergelegenheden, een veilig gevoel. Als de gemeente dat te weinig in beeld heeft, heb je als ondernemer een probleem,” zegt Jan Meerman, voormalig voorzitter van Detailhandel Nederland. ,,Veel gemeenten zoeken naar antwoorden op de vraag hoe ze de detailhandel goed kunnen faciliteren. Hoe bouw je een aantrekkelijke binnenstad, hoe laat je retail en horeca zo goed mogelijk op elkaar aansluiten? En hoe werk je aan de optimale belevingswaarde?”

RetailDeals

Dankzij het actiepunt RetailDeals uit de Retailagenda komen nu ook antwoorden in beeld. Meerman: ,,We zitten in een tijdperk waarin de consument met zijn gedrag een hele sturende rol speelt. Hij heeft de regie. En duidelijk is dat bruisende compacte binnensteden, waar het een feestje is om naartoe te gaan, de voorkeur krijgen boven kille centra zonder ziel.” Meerman is groot voorstander van het sluiten van zogenaamde RetailDeals door gemeenten. Het is één van de belangrijke actiepunten van de Retailagenda die minister Kamp van Economische Zaken met de sector sloot. ,,Het betekent dat gemeenten afspreken een visie te ontwikkelen waar ze heen willen met hun winkelgebieden én dat ze met alle betrokken partijen om de tafel gaan om die visie in de praktijk ook waar te maken.” Inmiddels hebben dertig gemeenten, waaronder Nijkerk, een RetailDeal gesloten, afspraken tussen retail, vastgoedpartijen en gemeenten om zo aantrekkelijke winkelgebieden te creëren.