Nederlandse GGz voorbeeld voor Japan

ERMELO – Klinische opnames van psychiatrische patiënten duren in Japan veel langer dan in Nederland. Dat heeft vooral met cultuur te maken: een schaamtecultuur. De patiënten krijgen een stempel en komen daar niet meer van af. Een groep Japanse hulpverleners kwam in Nederland kennis halen hoe er hier wordt omgegaan met ambulante behandeling.

Twee weken is de groep GGz hulpverleners in Nederland en in die periode hebben ze verschillende instanties op het gebied van (forensische) geestelijke gezondheidszorg bezocht. Vorige week brachten ze onder andere een bezoek aan het Pieter Baancentrum in Utrecht en een Penitiaire Inrichting. Dinsdag en woensdag is de groep in Ermelo. Dinsdagmorgen vertelde amateur-historicus Hans van Dijk over de geschiedenis van Ermelo en het psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk. In de middag bezochten de hulpverleners Landgoed Veldwijk voor een lunch in lunchroom ‘t Hofje, een bespreking met het Fact-team en een bezoek aan paviljoen Groenehaege.

Zorgprofessionals

De Japanse hulpverleners kwamen dinsdag vooral kennis halen over de werkwijze van het Fact. Psychiater Kenichirou Taniguchi, die een eigen psychiatrische kliniek heeft, is op zoek naar de werkwijze van het Fact en de ervaringen van het team en van cliënten. Hij wil deze manier van werken en behandelen verwerken naar Japanse maatstaven en deze dan gaan toepassen in zijn kliniek. Maatschappelijk Werker Takashi Hara werkt als rehabilitatiecoördinator bij een Reclasseringsbureau en was vooral geïnteresseerd in herstel en hoe men in Nederland werkt binnen het forensisch kader. Voor hem was vooral het begrip ‘eigen kracht’ bijgebleven en dat was voor hem dan ook typerend in de Nederlandse benadering van cliënten: eigen mogelijkheden gebruiken. De overgang van kliniek naar de huisarts, wat voor Nederlandse cliënten al haast vanzelfsprekend is, loopt in Japan nog niet. Dat heeft ook te maken met de andere invulling van de taken van de huisarts. Akiko Sakamoto doceert Social Work aan een universiteit en zij merkte op dat in Japan de klinische opnames veel langer duren dan in Nederland. Japanse patiënten krijgen een stempel en komen daar moeilijk van af. Zij vroeg zich dan ook vooral af wat voor ondersteuning zij kunnen bieden om daar doorheen te komen en cliënten van dat stempel af te krijgen. Het werd een boeiende middag waarbij vooral een belangrijke rol was weggelegd voor de tolk die de (vaak ingewikkelde) vaktechnische termen moest vertalen.

Zorgtaken

Woensdag krijgen de Japanse zorgprofessionals een gesprek op het gemeentehuis met wethouder Laurens Klappe. Hierin zal het accent vooral komen te liggen op de nieuwe zorgtaken in het zorg- en sociale domein. Ook zal er uitgebreid worden gesproken over de WMO. Vervolgens wordt er een bezoek gebracht aan Ateliers en galerie Leonardo da Vinci waar kunstenaars met een beperking hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen. Daarna wordt De Zaak van Ermelo bezocht waar directeur Henk van Bruggen de delegatie zal uitleggen welke mogelijkheden dit bedrijf biedt aan verschillende doelgroepen uit de samenleving. De delegatie verblijft in Hotel Golden Tulip Heerlickheijd van Ermelo. Raadslid PE en oud maatschappelijk werker Alex Kleijnen is deze week gastheer voor de groep die hij, samen met zijn Japanse echtgenote, zal ondersteunen en begeleiden.