Waarschijnlijk geen tweede rotonde op Hamburgerweg

ERMELO - Het ‘groene’ kruispunt Hamburgerweg, Paul Krugerweg en Dirk Staalweg krijgt hoe dan ook een nieuwe inrichting. Woensdag 30 maart werden een aantal opties aan omwonenden van het kruispunt getoond. De Ermelose politiek, Jongerenraad en omwonenden zijn het op één punt allemaal met elkaar eens: rotonde, stoplicht of drempels, er moet iets aan het kruispunt veranderen om de veiligheid te waarborgen.

De hoeveelheid fietsers, vooral scholieren, en afslaande auto’s zijn voor de gemeente de redenen om de inrichting van het kruispunt te veranderen. In alle vijf de voorgestelde inrichtingen is geen rotonde gepland. Volgens de gemeente en ontwikkelaars hoeft dat niet per definitie de beste oplossing te zijn. Er zijn een aantal plannen aan de omwonenden voorgesteld: meer aanduidingen van een naderend kruispunt op de weg, een wegverbreding, verkeerslichten, een verhoging in het midden met een middenberm voor de fietsers of een fietspad dat gescheiden van de weg aangelegd gaat worden.

Voor- en nadelen

De inloopavond werd door de omwonenden druk bezocht, maar met elkaar eens zijn ze het nog niet. De één is enthousiast over een gescheiden fietspad en de ander zweert bij een verhoging met middenberm midden op het kruispunt. Fons Kortrijk is projectleider van de gemeente Ermelo die het betrekken van de omwonenden erg belangrijk vindt. ,,Tijdens deze bijeenkomst peilen we welke plannen goed bij de omwonenden vallen en welke niet. Uiteindelijk worden de verschillende nieuwe inrichtingen voor het kruispunt langs een soort matrix gelegd. Welke voor- en nadelen zitten er aan de inrichting, hoeveel veranderingen moeten er plaatsvinden en hoeveel geld gaat het kosten? Dat zijn een aantal criteria waar we naar gaan kijken. Uiteindelijk komen we met, waarschijnlijk, twee verschillende inrichtingen die we veder gaan uitwerken en gaan toelichten in een volgende bijeenkomst. We kunnen als gemeente nooit helemaal aan ieders verlangen en wensen voldoen, maar veiligheid in het verkeer staat natuurlijk hoog in het vaandel.’’