Inschrijving geopend

ERMELO - Op 23 februari zal burgemeester André Baars bekendmaken wie in aanmerking komt voor de twee startersleningen die de gemeente Ermelo nog kan uitgeven. Deze toekenning gebeurt op basis van een loting.

De gemeente heeft besloten dat er op korte termijn twee startersleningen kunnen worden verstrekt aan potentiële starters op de woningmarkt. Sinds april 2010 konden starters op de koopwoningmarkt een lening aanvragen bij de gemeente Ermelo. De starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van een woning en het bedrag dat een huishouden maximaal kan lenen volgens de Nationale Hypotheek Garantie. Het aantal aanvragen van starters overstijgt echter het beschikbare fonds, waardoor er met ingang van 13 juli 2016 geen aanvragen meer in behandeling werden genomen. Op dit moment is er nog budget voor in ieder geval twee leningen. Men heeft besloten deze uit te keren op basis van loting.

Inschrijven

Vanaf maandag 30 januari kunnen potentiële starters zich inschrijven voor deze lening. Zij hebben hiervoor drie weken de tijd. Daarna zal de burgemeester tijdens een openbare bijeenkomst de loting verrichten. ,,We kunnen dan in elk geval twee aanvragers, mits zij aan alle voorwaarden voldoen, gelukkig maken. Maar het is niet uitgesloten dat dit aantal nog wat zal toenemen,” aldus André Baars. Deze lening stelt de gemeente in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) beschikbaar. De lening moet, met rente, worden terugbetaald. Hierdoor kunnen, na verloop van tijd, opnieuw starters worden geholpen met een lening.