'Geen noodzaak nieuwe ontslutingsweg'

ERMELO - De Raad van State heeft vorige week een streep gezet door acht hectare bedrijventerrein aan de Harderwijkerweg in Ermelo. Het past niet in het provinciale beleid voor bedrijventerreinen. Er is een overschot aan bedrijventerreinen en het stukje Tonselse Veld, want daar valt dit onder, mag alleen ontwikkeld worden als er geen braakliggende bedrijfsgronden in de regio meer zijn.

De uitbreiding van Camping De Haeghehorst mag wel, echter er mogen geen chalets worden gebouwd. ,,Het is een complex gebied om er een plan op te maken,” meldde wethouder Jan van den Bosch een jaar geleden al. Hij noemde hierbij het spreekwoord ‘Er is nog nooit een kok gevonden die kookt voor alle monden’. De belangen zijn in dit gebied zo tegenstrijdig en het gebruik zo divers. Er was dan ook verzet vanuit de buurt die hiervoor samenwerkte in een Bewonersgroep Tonselse Veld. Onlangs is door de buurt een Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld opgericht. Tijdens de zitting vorige week bleek dat de rechter de plandelen van de bedrijven aan de Harderwijkerweg 132, 134, 136 en 138 vernietigde en dat daardoor niet langer een noodzaak tot aanleg van de ontsluitingsweg was. Men hoeft dan ook niet meer over te gaan tot het verbreding van de Fazantlaan en delen van de Eendenparkweg.

Rommelig

Wethouder Van den Bosch kon donderdag nog niet een geheel beeld geven over de gevolgen van deze uitspraak. ,,Het is een flink plangebied en veel onderdelen zijn wel akkoord.” Het Tonselse Veld is vanwege het rommelige en onsamenhangende karakter de afgelopen jaren veel ter discussie geweest. Het bestemmingsplan, waar overigens jaren aan gewerkt is, moest daar een einde aan maken. Met veel initiatiefnemers werden afspraken gemaakt over de landschappelijke inpassing van een bedrijf of woning. Toch bleven de verschillende belangen botsen. De Bewonersgroep Tonselse Veld stelt dat het ontwerp bestemmingsplan tot stand is gekomen zonder dat de bewoners, anders dan de direct economisch belanghebbenden in het gebied op de hoogte zijn geweest van de inhoud van het Ontwerp Bestemmingsplan. Ook is men van mening dat de Natuurbeschermingswet 1998 en de Omgevingsverordening Gelderland geen basis biedt om de uitbreiding van Camping de Haeghehorst mogelijk te maken. Hierover heeft de Raad van State uiteindelijk ook een uitspraak gedaan. Men steunt de aanpak van de provincie Gelderland om het verlies van de natuur aan te vullen met het verbeteren van natuur op een andere plek. Deze uitspraak deed de rechter op 30 maart. De provincie had namelijk de Natuurbeschermingswetvergunning afgegeven omdat het uitbreidingsgebied van de camping in het Natura2000 gebied ligt.

Zwarte Specht

Door de uitbreiding van de camping krijgen de zwarte specht en de wespendief weliswaar een kleiner leefgebied, maar de rechter heeft hierin toegestemd omdat er op een andere locatie vijf keer meer
leefgebied voor deze vogels komt. ,,Op zich een idee dat past binnen de kaders van regelgeving, maar wel tegennatuurlijk,” stelt Bert Groeneveld, voorzitter van de stichting WRBT. ,,We zeggen tegen de zwarte specht dat hij eerst maar wat moet gaan zwerven en tegen de tijd dat zijn nieuwe habitat tot stand is gekomen mag hij zich daar gaan huisvesten. Wij vinden dat die nieuwe habitat op zijn minst eerst gerealiseerd moet zijn en effectief moet zijn gebleken voordat de uitbreiding van de Haeghehorst feitelijk plaats mag vinden. De Raad van State gaat daar aan voorbij en stelt dat wij niets hebben aangevoerd op basis waarvan moet worden aangenomen dat deze omvorming van 15 ha niet leidt tot een verbetering van leefgebied voor de zwarte specht.” Groeneveld vindt het de omgekeerde wereld. ,,De provincie zegt dat dat deze vorm van beheer werkt, zónder het aan te tonen. En wij moeten vervolgens aannemelijk maken dat het niet werkt. Hoe kunnen de zaken worden omgedraaid! Maar goed, dit is de uitspraak en daarmee moeten we het doen.”

Reparabel

Roland Haage, eigenaar van Camping De Haeghehorst, is blij dat hij eindelijk mag uitbreiden. Het feit dat er geen chalets mogen komen, maar wel tenten en stacaravans is prima. Uitbreiding betekent voor deze vijfsterren camping op termijn veertig overnachtingslocaties extra. Ook wethouder Jan van den Bosch is blij dat dit deel wel is goedgekeurd. Wat de totale uitspraak betekent, kan hij nog niet zeggen. ,,We hebben te maken met de Ladder voor duurzame verstedelijking (LVDV),” meldde hij eind vorige week. Deze landelijke regeling betekent dat gemeenten plannen eerst moeten afstemmen op de regionale behoefte, dan inbreiding, dan uitbreiding. Van den Bosch wil onderzoeken of er nog onderdelen reparabel zijn.