Veluwe-Energie op zoek naar draagvlak

ERMELO - Een lokale-duurzame-energiecoöperatie is populair. Twee maanden geleden tekenden de leden van Veluwe-Energie in Ermelo de oprichtingsakte en afgelopen week werden de eerste informatiebijeenkomsten gehouden.

De gemeente Ermelo wil in 2030 energieneutraal zijn. ,,Dat krijgen we alleen samen voor elkaar,” vertelt Riet Bezemer, voorzitter van de coöperatie. ,,Door samen duurzame energie op te wekken en samen energie te besparen.” Het bestuur gaf uitleg over het doel van Veluwe-Energie en hoe zij dit wil bereiken. Voor het beantwoorden van de vele vragen die leefden bij de (toekomstige) leden werd vervolgens ruim de tijd genomen.

Draagvlak

De nieuwe coöperatie hoopt dat er snel een breed draagvlak voor haar plan komt. Leden werven is dan ook een belangrijk punt. Het gevoel juist nu iets te moeten gaan doen aan lokale duurzame energie opwekking werd tijdens de bijeenkomst breed gedragen. De voorzitter meldde dat er een aantal kansrijke projecten voor zonnepanelen inmiddels in beeld is en dat de mogelijkheden nu verder worden onderzocht. Veluwe-Energie wil tegelijkertijd zo snel mogelijk met een aantal kleinere zonne-energie-projecten tot uitvoering overgaan. Daarnaast wordt onderzocht of Veluwe-Energie iets kan betekenen voor grotere projecten met wind, biomassa of zon.
Met deze opdracht gaan bestuur en leden van Veluwe-Energie aan de slag. www.Veluwe-Energie.nl