‘Eindelijk ook een bevestiging van de rechtbank’

ERMELO – De rechtbank Gelderland heeft deze week een uitspraak gedaan in de zaak Casper Meijbaum, van voormalig Bar Twinns tegen de gemeente Ermelo. Meijbaum werd door de rechtbank op beide punten in het gelijk gesteld.

Casper Meijbaum (43) wil wel reageren, maar hij geeft aan dat de uitspraak eerst nog even moet landen. Het moet na twee jaar procederen eerst een plekje krijgen. ,,Ik ben dolblij dat er eindelijk een uitspraak is van de rechterlijke macht. Ik wist zelf al heel lang hoe het er aan toe ging, maar nu is er ook de bevestiging van de rechtbank.’’ Hoe zat het ook al weer met deze zaak? Meijbaum kreeg in de winter van 2014-2015 ineens van de gemeente Ermelo geen vergunning meer om een Skihut te plaatsen en hij mocht ineens geen evenement meer organiseren tijdens Koningsnacht en –dag omdat, volgens de gemeente, de vergunningsaanvraag door Meijbaum niet op tijd was ingediend. Daarnaast kreeg Bar Twinns geen vergunning om op vrijdag- en zaterdagavond later open te zijn dan 01.00 uur. Die vergunning kregen de andere Ermelose horeacazaken wel. Meijbaum had het idee dat de gemeente een persoonlijke hetze tegen hem aan het voeren was en voelde zich ongelijk behandeld. Er werden argumenten aangedragen die niet terecht waren. Er werd een Kort Geding aangespannen, maar dat werd door Meijbaum verloren. Vervolgens werd er eind juni 2015 een hoorzitting gepland met de gemeente Ermelo, maar dat leidde bij de gemeente Ermelo niet tot het toegeven van fouten. Fouten die volgens de advocaat van Meijbaum in de weigering van de vergunningen wel waren gemaakt. Uiteindelijk leidde al dit gedoe in januari 2016 tot een faillissement. Meijbaum had geen werk meer, geen inkomsten maar wel veel schulden (o.a. bij brouwerijen en vanwege een aantal lopende procedures tegen de gemeente). Bar Twinns werd gesloten en ook werd zijn huis geveild. Afgelopen dinsdag hoorde Meijbaum dat de rechtbank hem toch in het gelijk had gesteld.

Weigering vergunning

Advocaat mr. Paul van Oss, advocaat bij OMVR Advocaten in Ermelo legt uit waar het in de zitting van 22 mei j.l. bij de Arnhemse rechtbank over ging. ,,Het ging bij de rechtbank om twee zaken: de openingstijden en het plaatsen van een skihut.’’ Inzake de openingstijden gebeurde er in 2015 ineens iets vreemds. Van Oss: ,,Volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van Ermelo moeten openbare inrichtingen alle dagen gesloten zijn tussen 01:00 uur en 07:00 uur. Voor café’s e.d. wordt standaard ontheffing verleend, waardoor ze in de nacht van donderdag op vrijdag tot 02:00 uur, en in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tot 04:00 uur open mogen zijn. Van 2001 tot 2015 werd steeds ontheffing verleend aan Bar Twinns, in 2015 werd die ontheffing ineens geweigerd.’’ Volgens Van Oss heeft de gemeente in de loop der tijd diverse redenen aangegeven voor de weigering en deze weer aangepast of een andere reden aangevoerd als de bewering geen stand hield.. ,,Bar Twinns zou in die periode zorgen voor veel overlast en dit werd door de gemeente mede gebruikt om de vergunning te weigeren. Uit de politierapporten in die tijd is overigens niets gebleken van bijzondere overlast van Bar Twinns. Bar Twinns deed het wat overlast betreft zeker niet slechter dan andere kroegen in het dorp, die wel gewoon ontheffing hadden gekregen en nog steeds krijgen,’’ aldus Van Oss. Daarnaast gebruikte de gemeente het argument dat Meijbaum in 2009 de rechtsvorm voor Bar Twinns had laten omzetten van VOF naar CV ((Commanditaire Vennootschap) en dat daardoor zijn Drank en Horecawetvergunning zou zijn vervallen. Van Oss: ,,Dat argument snijdt om diverse redenen geen hout. De rechtbank oordeelt: de eigen APV van Ermelo geeft aan waaraan je moet toetsen: dat is de openbare orde. De vraag of er een geldige Drank en Horecavergunning is, staat daar los van. En als ‘overweging ten overvloede’ merkte de rechtbank op: de vergunning is helemaal niet vervallen!’’

Skihut

Ook inzake de vergunning voor de Skihut oordeelde de rechter anders. Advocaat van Oss: ,,Jaren achtereen mocht die voor het café staan en toen ineens niet meer. De gemeente verwees naar een Beeldkwaliteitsplan. Dat plan was echter nog helemaal niet in werking getreden toen Bar Twinns de aanvraag deed. Bovendien bevat dat Beeldkwaliteitsplan geen regels die toepasbaar zijn op een skihut. De gemeente voerde ook bij de skihut aan, dat Bar Twinns geen vergunning op grond van de Drank- en Horecawet had. Maar net als bij de openingstijden geldt: a) daaraan mag niet worden getoetst en b) (ten overvloede): de vergunning is niet vervallen.’’ Nu de rechtbank de beide besluiten heeft vernietigd, staat vast dat die besluiten onrechtmatig waren. ,,Op basis daarvan zal naar verwachting een vordering tot schadevergoeding tegen de gemeente worden ingediend,’’ aldus Van Oss. ,,We gaan eerst de uitspraak eens goed bestuderen,’’ geeft Sjef Oerlemans, woordvoerder Gemeente Ermelo desgevraagd aan. ,,En daarna gaan we eventueel overwegen om in Hoger Beroep te gaan.’’