Novembermarkt Tweezijdig Geven

ERMELO – Afgelopen zaterdag vond de 22e Tweezijdig Geven markt plaats in de Immanuëlkerk. De organisatie was weer in handen van Overlegorgaan Ontwikkelingssamenwerking Ermelo (OOE). Burgemeester André Baars opende om 10.00 uur de markt. 

,,Het is goed om samen op een leuke manier ontwikkelingswerk te doen voor hen die minder welvaart hebben dan wij Nederlanders,’’ sprak Baars de aanwezigen toe. Zo’n vijftien organisaties, die zich bezig houden met een vorm van ontwikkelingswerk, hadden hun waren uitgestald in hal van de Immanuëlkerk. Traditiegetrouw ontving elke bezoeker een aantal kralen die hij of zij kon geven aan een of meerdere organisaties. De kralen vertegenwoordigen een waarde zodat aan het eind van de dag, niet alleen de opbrengst van de verkochte spullen kon worden bijgeschreven, maar ook de waarde van de kralen. Het Overlegorgaan Ontwikkelingssamenwerking Ermelo (OOE) is in 1990 door de gemeente Ermelo in het leven geroepen en stelt een subsidiebedrag beschikbaar die door het OOE wordt verdeelt over Ermelose organisaties die initiatieven ontplooien op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De verdeling van deze subsidie wordt onder andere gedaan middels de kralen. Een leuke manier om ook het publiek invloed te geven over de verdeling van het bedrag. Deelnemende organisaties waren onder andere Lwengo Kids Foundation, Make People Stonger, Flame Foundation, Support CSA Trust, World Partners Oekraïne, Thamsanga, Gered Gereedschap en Onyame. Maar ook de meer bekendere organisatie waren met een stand aanwezig, zoals Welfare Rode Kruis, ZOA, Woord en Daad’, NMP en de Ermelose Wereldwinkel. ,,Ondanks het minder goede weer, werd de markt goed bezocht en is er behoorlijk verkocht,'' aldus Kees Koops, voorzitter van de organisatie.