Dassenpopulatie tussen Ermelo en Harderwijk onder druk

ERMELO/ HARDERWIJK -  Provincie Gelderland is teruggekomen op een eerder besluit om snelheidsremmende maatregelen op te leggen aan de Zeeweg in Ermelo. De gemeente was hiertoe verplicht ter bescherming van dassenpopulatie. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) vindt de provinciale heroverweging onvoldoende gemotiveerd en heeft daarom om opheldering gevraagd.

De Veluwe is een geliefd gebied bij de dassen. ,,Dat komt omdat dit een uitstekend fourageergebied," meldt Han Wilhelm, fractievertegenwoordiger van BurgerBelangen Ermelo (BBE). De das staat niet meer op de rode lijst. ,,Landelijk is er een licht herstel te zien, maar dat wil niet zeggen dat we er niet goed voor hoeven te zorgen," stelt Wilhelm, bioloog van huis uit. Ook de KNNV vindt dat de nu ingetrokken verplichting de regionale dassenpopulatie verder onder druk zet. Sinds 1998 maken de dassen het de gemeenten Harderwijk en Ermelo moeilijk. Diverse projecten moesten worden aangepast of zelfs afgeblazen door de aanwezigheid van de das. 

Nieuw leefgebied

De provincie bepaalde daarom in 2012 dat woningbouw in Drielanden alleen door mocht gaan in ruil voor een nieuw leefgebied aan de Zeeweg in Ermelo. De KNNV toonde toen aan dat die locatie geen nieuw leefgebied is. Gemeente Harderwijk wist die indruk wel te wekken en kreeg vervolgens de vergunning voor woningbouw. De enige voorwaarde was dat de verkeerssnelheid op een stuk Zeeweg naar maximaal 30 km per uur teruggebracht zou moeten worden. In mei 2017 constateerde de KNNV dat maatregelen daartoe onvoldoende waren en vroeg de provincie om handhaving. In reactie daarop eiste de provincie alsnog de aanleg van een wegversmalling door gemeente Ermelo. Gemeente Harderwijk tekende hiertegen namens Ermelo bezwaar aan. Dat bezwaar is nu gehonoreerd door de provincie. Sterker nog: de gemeente Harderwijk mag officieel 'dassenburchten beschadigen of vernielen' in het nu nog lege weidegebied tussen de Groene Zoomweg en de snelweg A28.

Verkeersslachtoffers

Tegenwoordig sneuvelen er in Nederland jaarlijks ongeveer 1000 dassen in het verkeer. Dat komt omdat dassen bijna overal een weg moeten oversteken om van een burcht naar het fourageergebied te komen. De KNNV heeft daarom de gemeente Harderwijk gevraagd om de graslanden bij Drielanden via de tunnels onder de Groene Zoomweg opnieuw open te stellen. Men heeft moeten concluderen dat dassen de rasters ondergraven en over de weg naar Drielanden blijven gaan zolang dat gebied nog niet helemaal is volgebouwd. De provincie ondersteunt dit verzoek. Dat is voor de KNNV overigens geen gebaar in ruil waarvoor zij zich zou moeten schikken in het besluit rond de Zeeweg, maar een wettelijke plicht. Dat de gemeente bereid is om ergens rond Harderwijk de aanleg van een zogenaamde kunstburcht te ondersteunen, is voor de KNNV evenmin reden om af te zien van handhaving van de afgesproken vergunningsvoorwaarden in Ermelo. De aanleg van zo’n lege kunstburcht biedt geen zekerheid over vestiging en behoud van het aantal dassen in de regio. Ook Wilhelm vindt het niet oké dat de gemeenten hier zomaar mee wegkomen. ,,We blijven het nauwlettend volgen," zo besluit hij.