Buurtkamer als 'kloppend hart'

ERMELO - Het project Oranjepark is één van de vijf finalisten in het Rabobank Randmeren Samen Sterker Fonds 2018. ‘Het Oranjepark’ wordt een buurtgemeenschap in het hart van Ermelo waar mensen met elkaar wonen en er voor kiezen om er actief voor elkaar te zijn. Nu en in de toekomst. Zorggroep Noordwest-Veluwe is eigenaar van de gronden waarop het Oranjepark komt te staan: de Dillenburg, de plek waarop ooit het Rehobothgebouw stond en de gronden van het huidige Oranjepark.

Kloppend hart van Het Oranjepark vormt van meet af aan ‘De Buurtkamer’. ,,In de Buurtkamer is iedereen welkom: jong en oud, verenigingen en particulieren, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en niet-zorgpartijen en wie er ook maar interesse heeft," vertelt woordvoerder Anita Kiers. ,,De Buurtkamer wordt echt van de buurt; de sleutel ligt bij wijze van spreken onder de klomp. De Zorggroep draagt zorg voor de bouw van de ruimte, waaraan ’s avonds ook de aansluitende flexibele dagbestedingsruimte van de Zorggroep kan worden toegevoegd."

Kiers: ,,Maar: geen Buurtkamer zonder Buurtkeuken! Bij voorkeur (biologische) streekproducten worden hier gezamenlijk bereid en genuttigd. De duurzaamheid van de buurtgemeenschap gaat wat de Zorggroep betreft door tot op het bord en komt ook ten goede aan de agrariërs uit onze eigen omgeving!" Voor de inrichting van die Buurtkeuken heeft de Zorggroep nu een beroep gedaan op het Rabobank Samen Sterker Fonds. Op 11 april wordt bekend wie de winnaar is.