Ermelo krijgt kindpakket als maatregel in armoedebestrijding

ERMELO – De gemeente Ermelo vindt het belangrijk dat elk kind mee kan doen aan activiteiten op school, sport, cultuur of andere leuke dingen. Toch kunnen er verschillende redenen zijn waarom dit niet lukt. Bijvoorbeeld als ouders door een laag inkomen niet genoeg geld overhouden voor dit soort activiteiten. Daarom heeft de gemeente een kindpakket samengesteld voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Het kindpakket bestaat uit een verzameling van regelingen die kan helpen bij het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen in armoede. Ouders kunnen voor bepaalde uitgaven die ze moeten maken voor hun kind(eren), een tegemoetkoming krijgen van de gemeente. Met deze extra bijdrage kunnen kinderen bijvoorbeeld toch sporten, naar muziekles gaan, mee op schoolreisje of hun verjaardag vieren.

Voor wie?

Het kindpakket is er voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar, die een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm. Dat hoeft niet perse een bijstandsuitkering te zijn. Ook gezinnen die een andere uitkering ontvangen of inkomen hebben uit werk en 130% van de bijstandsnorm ontvangen kunnen hiervoor in aanmerking komen. www.ermelo.nl/kindpakket