Dwangsom veroorzaakt onbegrip

ERMELO – Over de nieuwe inrichting van het voormalige ‘groene’ kruispunt zijn de meningen verdeeld, de ene vindt het een goede oplossing, de ander vindt het niets. Wie er echt een nare smaak van heeft gekregen, is aanwonende mevrouw Westerink van de Dirk Staalweg.

Ze woont in het hoekhuis direct aan het kruispunt en haar tuin is al langere tijd onderdeel van de herinrichting van het kruispunt. Begin 2017 heeft de gemeente getracht van mevrouw Westerink grond aan te kopen voor de aanpassing van genoemd kruispunt. Dat toentertijd een en ander niet netjes is verlopen, wil Westerink niet meer oprakelen. Indertijd is er een gesprek geweest met een door de gemeente ingeschakelde tussenpersoon. Uiteindelijk werd door de gemeente aangegeven dat er een nieuw plan gemaakt zou worden waardoor de eigenaresse van het perceel geen grond behoefde te verkopen. Mevrouw Westerink was blij met dit voorstel én de mededeling dat de omwonenden tijdig geïnformeerd zouden worden over deze aanpassingen.

Heg

Tot grote spijt van de aanwonende is er door de gemeente echter geen informatie gegeven over de plannen en de verwachte werkzaamheden. Zonder enig overleg is eind 2017 begonnen met de aanleg van de kruising, terwijl het plan was dat er halverwege 2018 begonnen zou worden. De heer Bert Noorderijk is woordvoerder voor mevrouw Westerink, ze ligt momenteel in het ziekenhuis en kan niet reageren. ,,De kruising was en is 'een probleem-kruising', dat besefte mevrouw Westerink terdege. De heg zoals die er nu nog staat, staat er al meer dan 20 jaar. En dat was nooit een probleem. Althans, in die twintig jaar is er nooit een reactie van de gemeente gekomen dat het een probleem zou zijn.’’ Echter, na de aanpassingen aan het kruispunt is de heg ineens wel een probleem. ,,Doordat de kruising nu in de richting van het centrum is verlegd, iets waar mevrouw Westerink nooit over is geïnformeerd, blijkt de heg wel in de weg te staan,’’ aldus Noorderijk. ,,Een coniferen heg die destijds nota bene op advies van de gemeente in die vorm gezet is.’’

Haaientanden

Volgens Noorderijk wordt één en ander nog verergerd doordat ervoor gekozen is om 'de stopstreep' zoals die er in de oude situatie was, te vervangen door zogenoemde haaientanden. ,,Door de stopverplichting eruit te halen, maakt het een kruising als deze per definitie tot een gevaarlijke kruising.’’ Op 29 december heeft mevrouw Westerink dit punt ook aangegeven bij de gemeente. Er werd een afspraak gemaakt dat dit punt, maar ook andere vragen, in een mail aan de gemeente gestuurd zouden worden en dat er daarna een vervolgafspraak zou komen om dit te bespreken. Noorderijk: ,,Mevrouw Westerink is bereid om in alle redelijkheid de heg dusdanig aan te passen dan wel te verwijderen, dat goed zicht gerealiseerd kan worden. Uiteraard wel met de voorwaarde dat er rekening gehouden wordt met een, voor haar leefbare situatie als de heg toch weg zou moeten.’’ In het gesprek met de gemeente op 29 december heeft mevrouw Westerink al aangegeven dat ze binnenkort opgenomen zou worden in het ziekenhuis. ,,Dan snap je toch wel dat deze alleenstaande vrouw iets anders aan haar hoofd heeft en geen actie inzake de heg kan ondernemen?’’ geeft Noorderijk verontwaardigd aan.

Meedenken

,,Waar de meeste pijn zit, is dat er vanuit de gemeente Ermelo zo slecht gecommuniceerd wordt,’’ legt Noorderijk uit. ,,Mevrouw Westerink kreeg op 21 november vanuit het niets een brief van de gemeente met onjuiste adressering en in de aanhef 'beste meneer en mevrouw Westerink'. Pijnlijk als je als gemeente nog geen jaar geleden aangeeft dat de communicatie beter moet, er dan dergelijke fouten gemaakt worden. Mevrouw Westerink is al meer dan 26 jaar weduwe!’’ In genoemde brief werd gedreigd met oplegging van een dwangsom. Nadat Bert Noorderijk telefonisch contact opnam met een ambtenaar over de brief, bleek dat men niet op de hoogte was van de vele eerdere gesprekken die namens de gemeente met mevrouw Westerink waren gevoerd en zij niet op de hoogte waren van haar wil om wel degelijk de heg aan te passen. En nog steeds gaat er wat mis in de communicatie. Mevrouw Westerink heeft meermalen aangegeven dat ze mee wil denken, want ook zij wil natuurlijk een veilige kruising voor haar deur. Maar, door de ziekenhuisopname die nodig was, kon zij zich op dit moment niet bezig houden met de situatie met betrekking tot de heg. Noorderijk: ,,Blijkbaar maakt dit voor de gemeente niet uit, want uitstel van de gesprekken was niet mogelijk. Het moest direct opgelost worden. Men vond het wel vervelend dat mevrouw Westerink opgenomen moest worden en zij boden aan dat de gemeente afgelopen vrijdag de heg wel weg wilde halen en er dan in het voorjaar een taxushegje voor in de plaats wilde zetten. Een oplossing die wat betreft inkijk, geluidsoverlast etc. kant nog wal raakt.’’

Schaamteloos

Het kan nog erger. Op zaterdag 6 januari, de zaterdag voor haar operatie, kreeg Westerink opnieuw een brief met daarin de dwang om in de week van haar operatie de heg te verwijderen met daarbij de opgelegde dwangsom van 500 euro per week als daaraan niet wordt voldaan. Noorderijk: ,,Een brief die zij vol ongeloof, verdriet, boosheid maar vooral ook schaamte om inwoner te zijn van een gemeente waarin (bij herhaling) zo schaamteloos met haar omgegaan wordt, in ontvangst is genomen.’’ Bert Noorderijk heeft op verzoek van mevrouw Westerink, namens haar een brief over deze situatie gestuurd aan het college B&W. ,,Helaas is er geen enkele reactie op de brief gekomen,” aldus Noorderijk. Omdat mevrouw Westerink momenteel in het ziekenhuis ligt en de communicatie met de gemeente niet mogelijk is, heeft de zoon van mevrouw Westerink er voor gekozen om afgelopen zaterdag een deel van de heg te snoeien.