Raad kan geen beslissing nemen

ERMELO - De voltallige gemeenteraad is van mening dat men donderdag 1 februari niet kan beslissen over het bestemmingsplan De Driehoek. Dat is de conclusie van een gezamenlijk spoedoverleg.

Door de onduidelijkheid die er is over de milieustatus van Tomassen Duck-To en het ontbreken van de verschillende milieurapporten is het voor de raadsleden niet mogelijk om op dit moment tot een besluit te komen. Uitkomsten van deze onderzoeken zijn van invloed op de mogelijkheden van de overige plannen in dit gebied. Ook zijn er nog problemen met de bouwplannen van Vierhouten en De Loohof. Beide plannen voldoen niet aan het vastgestelde woningbouwprogramma (vaste verdeling diverse prijsklasse woningen) van de gemeente en kunnen daarom niet een op een uit het voorstel overgenomen worden.

Afvoeren van agenda

De gemeenteraad zal daarom in tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag voorstellen het bestemmingsplan De Driehoek van de agenda af te voeren en dit raadsvoorstel nogmaals te bespreken in de eerstvolgende commissievergadering Infrastructuur en Ruimte. ,,Wij betreuren het dat wij deze beslissing moeten nemen, maar als gemeenteraad kunnen wij dit voorstel niet vaststellen op dit moment," aldus Juul Cornips, adviseur van de gemeenteraad. ,,Er zijn nu teveel andere bepalende omstandigheden die een weloverwogen besluit over het bestemmingsplan in de weg staan."