Bomen kappen voor tijdelijke woningen?

ERMELO – Dat de locatie voor de maatwerkwoningen zoveel commotie zou opleveren, had het college van te voren niet bedacht. Tegen beter weten in? Na de informatieavond van afgelopen maandag, heeft het college nogmaals de locatie aan de Zandkampweg onder de loep genomen. Dit bevestigde wethouder Laurens Klappe vandaag.

Anderhalf jaar geleden stelde de gemeente Ede de komst van soortgelijke woningen uit nadat men dit in de ogen van buurtbewoners ‘in sneltreinvaart er doorheen wilden drukken’. In Ermelo zijn het overigens niet alleen de bezwaren van de omwonenden. Ook zouden er voor de vier geplande maatwerkwoningen twaalf oude bomen moeten worden gekapt. Daar buigen een aantal raadsleden zich over. Ook is het aansluiten van nutsvoorzieningen niet zo eenvoudig. Dit alles meewegende maakt dat het college de plannen momenteel nogmaals tegen het licht houdt. Klappe: ,,We blijven inzetten op de Zandkampweg, maar tegelijkertijd zoeken we ook naar andere opties. De maatwerkwoning blijft op dezelfde plaats, hooguit wordt deze een paar meter verschoven vanwege een zandwal.’’

Woonwagenkamp

Politiek gezien liggen dit soort onderwerpen altijd gevoelig. De ontstane situatie lijkt heel erg op de komst van het woonwagenkamp destijds aan de Patrijzenhof, naast de Konijnenwal. In mei 1979 werd toen door de gemeenteraad een terrein aan de Konijnenwal aangewezen om hier een klein woonwagenkamp te realiseren. Echter, bezwaren uit de omgeving hinderden een snelle procedure. De bezwaren waren met name vanwege overlast van de woonwagenbewoners en waardevermindering van de omliggende woningen. Het liep dusdanig op dat zelfs de Raad van State in 1983 eerst een uitspraak moest doen. De gemeente moest de waardevermindering van de woningen compenseren. Ondanks vele bezwaren en procedures werd in december 1983 het bestemmingsplan voor het woonwagenkamp door de gemeenteraad alsnog vastgesteld.

Communicatie

Terug naar de Zandkampweg waar het college besloot om minimaal twee maatwerkwoningen te realiseren in Ermelo. Uitgangspunt hierbij is dat in de regio Noord-Veluwe veertien maatwerkwoningen beschikbaar moeten komen voor 1 januari 2019. ,,Mede vanuit het idee dat we meer mensen zullen moeten huisvesten in Ermelo kijken we ook naar andere locaties,” meldt Klappe. ,,Wie dan wanneer en waar komt te wonen, zien we wel zodra we ruimte beschikbaar hebben.” Er zijn overigens al verschillende succesverhalen over de maatwerkwoningen ofwel ‘Skaeve Huse’. Het blijkt dat er in de gemeenten waar de woningen zijn gerealiseerd weinig tot geen klachten zijn over de bewoners. Echter bij elk project blijkt dat dit soort gevoelige dossiers uiterste zorgvuldigheid vergen. De weerstand ontstaat vaak waar het mis gaat op het gebied van communicatie. Dat weet de gemeente Ermelo intussen ook.