Roelofs voorziet kruispunt van definitieve asfaltlaag

ERMELO - Komende week krijgt het kruispunt Hamburgerweg - Dirk Staalweg een definitieve asfaltlaag en worden er markeringen aangebracht. Daarmee is de herinrichting van dit, voormalige groene, kruispunt een feit.

Het kruispunt is het meest besproken verkeerspunt in Ermelo en ook na de herinrichting werd frequent de vraag gesteld of dit nu veiliger is. Er zijn meerdere varianten onderzocht. Een rotonde is uiteindelijk niet in het onderzoek meegenomen omdat daar geen ruimte voor was. Er is gekozen voor een voorrangspleintje. ,,De ‘oversteekbaarheid’ op het kruispunt is met de nieuwe inrichting verbeterd,” meldt communicatiemedewerker Angenieta Garcia y Drayer namens de gemeente Ermelo. ,,Er zijn geen zienswijzen ingediend en het verkeersbesluit wordt nu geformaliseerd.”
Van maandag 2 juli t/m donderdag 5 juli voert aannemer Roelofs de laatste werkzaamheden uit aan het kruispunt Hamburgerweg - Dirk Staalweg - Paul Krugerweg. Het kruispunt is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.