'We moeten op zoek naar grootschalige opwek'

ERMELO - Zo’n honderd dagen na de verkiezingen vertellen de collegeleden wat er is veranderd in hun dagelijkse ritme, maar ook in het gemeentehuis na de verkiezingen van 21 maart. Voor de gemeenteraadsverkiezingen maakten we kennis in de stoel bij Nero Barbershop, vandaag vertelt Leo van der Velden voor Ermelo van NU hoe hij het wethouderschap werkelijk ervaart.

Zoals velen wel weten, runde Leo van der Velden tot 21 maart een keukenzaak op industrieterrein Veldzicht. Daar heeft hij nu aanzienlijk minder tijd voor. Als wethouder heeft hij nu een andere werkplek, een andere omgeving. ,,Ik heb echt een nieuwe baan en dat heeft meer impact dan de functie van raadslid. Het is anders, maar toch ben je met hetzelfde bezig.” Van der Velden zat veertien jaar in de Ermelose raad, nu zit hij aan de andere kant van de raadszaal. Dat is even wennen.

Avonden

,,Wat vooral is veranderd, zijn mijn werktijden. Als raadslid lag het accent vooral op de avonden, nu ben ik met dezelfde stukken overdag bezig. Die positieverandering is wel een gewaarwording. Je solliciteert niet als wethouder, je wordt benoemd. Dat is ook het mooie van ons systeem. Er is ook geen opleiding voor en er zijn geen criteria waaraan je moet voldoen,” vertelt de nieuwe wethouder. Zijn leven is 180 graden veranderd. Het ondernemerschap is nu een bijrol. ,,Enige bezinning in de brede zin des woords is hierbij op zijn plaats. Het is nauwelijks verenigbaar.”

Recht uit het hart

Zodra de agenda het toelaat, komt Van der Velden op de fiets naar zijn werk. ,,Het voordeel hiervan is dat je veel meer ziet.” Hij vindt het belangrijk om in contact te staan met de inwoners en dat is volgens Van der Velden op de fiets ook makkelijker. ,,Een leuke bijkomstigheid van dit college is dat we geografisch gezien over Ermelo verdeeld zijn. We hebben het er dan ook over gehad dat we misschien aanspreekpunt kunnen zijn voor onze wijk. Dat is toch uniek!” Van der Velden was voor de verkiezingen erg terughoudend over een mogelijk wethouderschap. ,,De SGP is in Ermelo altijd de underdog. Zo zijn we ook de verkiezingen in gegaan.” In de stoel bij Nero zei hij: ‘Het past ons niet zo om nu al van een wethouderszetel uit te gaan.’ Van der Velden: ,,Ik ervaar het als bijzonder dat ik nu wethouder ben. Wat ik voor de verkiezingen heb gezegd, was recht uit mijn hart.”

Verduurzamen

Wat er niet veranderd is, blijkt als we Leo van der Velden vragen hoe we Ermelo moeten verduurzamen. Daar heeft de wethouder een duidelijke visie over die al zichtbaar was in verkiezingstijd. ,,We moeten op zoek naar grootschalige opwek, denk hierbij aan een zonnepark. Laatst zijn we met de buurtvereniging Horst&Telgt wezen kijken naar beoogde locaties. Ik vind het overigens nog steeds een onderwerp wat we niet lokaal moeten afwegen, dit verdient een regionale aanpak.” De gemeente Ermelo is momenteel bezig met de realisatie van een voorbeeldwoning waarbij men geen gas meer nodig heeft. ,,Veel mensen koken overigens al op inductie, dat is al jaren aan de gang. Alleen niet in de wijk West, waar we de Wijk van de Toekomst willen realiseren. Daar wordt nog ongelofelijk veel op gas gekookt.” Van der Velden benadrukt dat de gemeente natuurlijk een decentrale overheid is. ,,De regering wil in 2050 helemaal geen Nederlandse woningen meer aangesloten hebben op aardgas. Dat voeren we uit.”

Stof opwaaien

Van der Velden komt steeds beter in zijn wethoudersrol. In zijn portefeuille zit ook het nieuw te bouwen sportcomplex. ,,Sportcentrum Ermelo,” herhaalt de wethouder een paar maal omdat dit voorlopig de nieuwe benaming zal zijn van het duurste project in de Ermelose geschiedenis. Na het zomerreces komen de eerste tekeningen van het nieuwe zwembad. ,,We hebben een concreet en duidelijk plan met vier multifunctionele ruimtes voor binnensport, een wedstrijdbad en een doelgroepenbassin.” Het gehele sportcomplex moet klimaatneutraal gebouwd worden. De stijging van de bouwkosten heeft de afgelopen periode veel stof doen opwaaien. ,,In die zin is het sportcentrum een repeterende factor,” besluit Van der Velden overtuigd van het feit dat er iets moois gerealiseerd gaat worden.