'De inkt is nog nauwelijks droog'

ERMELO - De inkt van het vastgestelde bestemmingsplan is nog nauwelijks droog of woningcorporatie Uwoon komt met aanpassingen op de plannen voor het Postlaantje/ Kerklaan. ,,Die werkwijze vinden we hoogst ongelukkig," zegt wethouder Laurens Klappe. Toch geeft men ontheffing om de voorgestelde bouwplannen aan te passen.

Enige tijd geleden werd duidelijk dat er verschillen zaten in de bouwplannen en het bestemmingsplan. ,,We zijn ervan overtuigd dat de aanpassingen kwalitatieve verbetering zijn. Daarom stemmen we in," aldus de wethouder. Zo wordt bijvoorbeeld de daklijn aangepast om de zonnepanelen beter aan het zicht te onttrekken en wordt een al geplande serre/ uitbouw aan het Postlaantje naar het midden van het pand gesitueerd. ,,Architectonisch ziet dat er beter uit," stelt Klappe. Dat het college niet gelukkig is met het verzoek van de woningcorporatie om de plannen aan te passen, heeft men wel kenbaar gemaakt. ,,Het ontwerpbestemmingsplan was reeds opgesteld door Uwoon zelf, de raad heeft nog maar net ingestemd en er wordt al gevraagd om aanpassingen." Klappe refereert hierbij ook aan het slepende traject wat dit plan al kent. Echter zoals aangegeven kiest het college voor de kwaliteitsverbetering boven het proces in dit geval. ,,We hebben wel omwonenden hierover direct geïnformeerd. We blijven met hen in gesprek."