Bouwput zorgt al jaren voor ophef

ERMELO - De eigenaresse van de in aanbouw zijnde woning aan de Molenweg 6 in Ermelo moet de woning afbouwen voor 1 november 2018. De bouwput staat er nu drie jaar en deze zorgt voor veel ophef.

Troep rond het in aanbouw zijnde huis, lelijk plastic aan de zijkanten en isolatiematerialen op de bouwkavel zijn belanghebbenden al jaren een doorn in het oog. De bouw vorderde niet en daarom heeft de gemeente Ermelo op 19 april de omgevingsvergunning ingetrokken. Vervolgens heeft de eigenaresse een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank Gelderland en is zij in bezwaar gegaan tegen de intrekking. Tijdens de zitting is vast te komen staan dat bijna anderhalf jaar geen bouwactiviteiten meer hebben plaatsgevonden aan de woning. 

Opheffen

De commissie voor bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar van de eigenaresse ongegrond te verklaren. Toch heeft het college vorige maand de optie geboden om het intrekkingsbesluit van 19 april in te trekken onder voorwaarde dat de eigenaresse binnen twee weken met bewijsstukken zou komen waaruit zou blijken dat zij de woning zal afbouwen. Uit de aangeleverde stukken blijkt dat de woning voor 1 november 2018 gereed wordt gemaakt. Onder die voorwaarde heeft het college besloten de opgelegde bouwstop van 1 juni op te heffen. Dit betekent dat de oude vergunning van 31 juli 2014 herleeft en van kracht is. De eigenaresse kan nu starten met het afbouwen van de woning.

Handhaven

De afgelopen jaren hebben omwonenden terecht geklaagd over de puinhoop op deze bouwlocatie. Het leek in 2015 zelfs even een gevaar te worden voor de molen ernaast. Zeker is dat het bouwwerk geen aantrekkelijke aanblik veroorzaakt. Dat lijkt nu zijn einde te naderen. Over twaalf weken moet het huis klaar zijn. Dat kan niet meer worden uitgesteld. Wanneer blijkt dat de woning na 1 november nog steeds niet is afgebouwd, dan is het college genoodzaakt om de handhavingsprocedure te hervatten. ,,Dit betekent dat wij handhavend gaan optreden wanneer de werkzaamheden die in de ondertekende offertes staan niet worden uitgevoerd," meldt Mylene van Setten namens de gemeente Ermelo. ,,De eigenaresse dient dus de gehele buitenzijde en binnenzijde met bijbehorende installatiewerkzaamheden aan de woning gereed te maken. Na de werkzaamheden moet de woning geschikt zijn voor bewoning en gereed zijn zoals deze was vergund op 31 juli 2014."

Positief

Van Setten: ,,Wij begrijpen dat het voor omwonenden niet prettig is dat de bouw van de woning nog steeds niet gereed is en daarnaast is niemand gebaat bij hoe het er nu bij staat. Nu de eigenaresse concreet heeft gemaakt om de woning af te bouwen zijn wij positief gesteld dat de woning gereed zal zijn voor 1 november 2018."