Mantelzorgwaardering kan weer aangevraagd worden

ERMELO – Het is mogelijk om vanaf 1 oktober tot 1 december een mantelzorgerwaardering aan te vragen. De gemeente Ermelo wil hiermee alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van het dorp.

Wie vanwege chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen hulp van familie, vrienden of buren krijgt en deze zorg en begeleiding langer dan drie maanden aaneengesloten en meer dan acht uur per week geeft, kan voor de mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen. De waardering wordt niet automatisch uitgekeerd, hij moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden. Vorig jaar is door de gemeenteraad besloten dat de waardering honderd euro bedraagt. Volwassenen vanaf 18 jaar – die langdurig minimaal 8 uur per week zorg/begeleiding geven – krijgen dat bedrag op hun rekening gestort. Op grond van het aantal aanvragen kan dit bedrag eventueel naar beneden aangepast worden.

Aanvragen

De mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd bij Welzijn Ermelo via een digitaal formulier. Dat formulier is hier te vinden. Wie het niet lukt om het digitaal aan te vragen, kan een formulier vinden bij Welzijn Ermelo in De Baanveger, IJsbaanweg 45. Als de aanvraag vóór 1 november wordt ingediend, ontvangt het bedrag rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november) uitbetaald. Aanvragen die later binnen komen worden eind december 2018 gehonoreerd.