Casper Meijbaum is in een onmenselijke situatie beland

ERMELO - De 43-jarige Casper Meijbaum kreeg twee weken geleden positief bericht van de Raad van State, toch is zijn toekomst uitzichtloos. De vele felicitaties zijn niet aan zijn aandacht ontsnapt en natuurlijk is hij ‘winnaar’ in de lange procedure tegen de gemeente Ermelo. Echter Meijbaum is zakelijk en privé compleet gesloopt. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State volgt er nu een schadeclaim van de curator. Maar omdat de kroeg van Meijbaum inmiddels failliet is, zal het de Ermelose horecaman financieel niet helpen.

,,Ermelo is ziek, ze hebben een dokter nodig,” zegt Casper Meijbaum. Volgens hem is het een persoonlijke kwestie en heeft burgemeester André Baars er alles aan gedaan om Bar Twinns failliet te laten gaan. Feit is dat de Raad van State gesteld heeft dat Baars Meijbaum onterecht in 2014 een vergunning heeft geweigerd voor de het realiseren van een skihut voor zijn zaak. ,,Het bizarre is dat op hetzelfde moment er in dezelfde gemeente een zelfde skihut stond, zonder dat de eigenaar ook maar een vergunning had aangevraagd.” Overigens gunt Meijbaum zijn collega ondernemers goede zaken. ,,Maar het is toch raar dat de een alles mag en de ander niks,” vertelt hij met een verwijzing naar ’t Weitje. ,,Dat was tot voor kort heilige grond, nu is het een evenemententerrein. Er is laatst zelfs een boom gekapt voor evenementen. Daar hoor je niks van. Ze moesten er duizend euro voor betalen, de boom voor mijn deur (jonge aanplant) was 2300,- euro. Dat is meten met twee maten."

Gepakt

Meijbaum voelt zich gepakt. ,,Ik heb extra dubbele deuren geplaatst om geluidsoverlast te beperken. Ik moest stroomdraden opnieuw trekken, maar ook heb ik een hele discussie gehad omdat er met donder en geweld bordjes ‘nooduitgang’ moesten worden vervangen.” Volgens de ondernemer was het doelbewust om Bar Twinns te sluiten. Waarom? ,,Ik ga misschien niet naar de goede kerk, ik ben direct en ik kom van oorsprong uit het westen.” Een echte reden weet hij niet. De horecaondernemer had het weliswaar moeilijk, het werd hem belet te ondernemen. In 2015 werd Meijbaum de vergunning voor een buitenpodium op Koningsnacht en Koningsdag geweigerd. Dat was volgens hem het duwtje waarmee Baars hem het faillissement in heeft geduwd.

 Sorry

Op de vraag wanneer Casper Meijbaum zijn leven weer op de rit krijgt, blijft het stil. De man die altijd zijn woordje klaar heeft, is kapot. De curator kan nu een staatsschade-procedure starten en die kan nog vijf jaar duren. ,,Daarna moet ik dan wellicht nog de schuldsanering in. Mijn huis moest onderhands verkocht worden, ik zit onderaan de ladder.” Hij leunt financieel op zijn familie en kan zijn dochter nauwelijks wat geven. ,,Maar ik kan ook geen nieuwe relatie aangaan, ik heb niets te bieden. Ook kan ik geen pensioen opbouwen. Straks ben ik de vijftig gepasseerd en moet ik kijken hoe ik weer kan gaan bouwen.” Heeft de gemeente hierin ook een taak? Nu er sprake is van bestuurlijk onrechtmatig handelen, zou de gemeente een gebaar kunnen maken richting Meijbaum? ,,Sorry is hier op zijn plaats."

3 strikes is out

Casper Meijbaum is boos. Het is een unicum dat een curator een zaak tegen de gemeente aanspant met een failliete boedel waar geen dubbeltje in zat. ,,Deze burgemeester is drie maal op zijn fouten gewezen. Bij honkbal lig je er bij drie strikes out!” Voor Meijbaum is hier moedwil in het spel. ,,Boeven zijn het. Ze hebben gezegd dat het pand van Videoland zonder toestemming, zonder mededeling en zonder medeweten in gebruik was. Wethouder Jan van den Bosch had dit netjes geregeld, samen met de pandeigenaar. We hebben een doorbraakvergunning gekregen. De brandweercommandant is wezen controleren of het pand brandveilig was en of we open mochten. En dan blijven ze in de rechtbank beweren dat men er niet van op de hoogte was. Er wordt gewoon glashard gelogen.”

Tonnen gemeenschapsgeld

De horecaman vroeg op 26 februari 2015 een vergunnning aan voor Koningsnacht. Vervolgens kreeg hij op 3 maart een pak aan aanvullende stukken die een week later ingevuld moesten zijn. ,,Ik heb de gesprekken opgenomen,” zegt Meijbaum. ,,Het was gewoon onhaalbaar. Ze hebben boter op hun hoofd.” De situatie waarin Meijbaum beland is, is onmenselijk. ,,Hoe kun je een mens zoiets aandoen?” Hij noemt het machtsmisbruik. Zijn buurman zei wel eens: ,,Als wij een geluidsovertreding maken, krijgt Casper de schuld.” Meijbaum lacht. ,,Ja, zo was het. Ik kan nog wel even doorgaan. Een ambtenaar kwam in zijn vrijetijd met zijn kinderen in mijn zaak om te testen of ik drank schonk aan minderjarigen. Dan ga je heel ver.” De situatie waarin Meijbaum zit is uitzichtloos. ,,Een staatsschade-procedure gaat niet alleen nog heel lang duren, het kost ook tonnen aan gemeenschapsgeld.” Zijn vertrouwen in de overheid is weg, het vertrouwen in de rechtstaat is gegroeid. Burgemeester André Baars reageert zeer beknopt. Hij betreurt het dat de rechter de argumentatie tot niet verlenen van een ontheffing sluitingstijden en het niet-instemmen met het plaatsen van de skihut niet heeft overgenomen. ‘De uitspraak van het hoogste rechtsorgaan zal uiteraard gevolgd worden. Voor wat betreft de schadeloosstelling; daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.’