Veluwe heeft ambitie

ERMELO - Het verleden van Ermelo gaat de komende jaren ook op toeristisch gebied een belangrijke rol spelen. Dit is vastgelegd in het jaarplan 2019 toerisme en recreatie voor de samenwerkende Noord-Veluwse (SNV) gemeenten. Dit plan beschrijft waar het komend jaar in verschillende gemeenten op wordt ingezet.

Jaarlijks wordt door de SNV-gemeenten gezamenlijk bepaald waar het komende jaar op ingezet wordt. Deelnemende gemeenten SNV zijn: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Hattem. De gastheergemeente roept de gemeenten bij elkaar en stelt het jaarplan voor de uitvoering op. Voor de SNV-gemeenten is de Veluwe Agenda leidend. Daarin staat de ambitie voor de hele Veluwe beschreven: 'Beleef de beste Veluwe'. De SNV-gemeenten werken samen vanuit de Noord-Veluwe om bij te dragen aan de ambitie. Daarvoor wordt een jaarplan opgesteld. Gezamenlijk wordt er komend jaar gewerkt aan een samenhangend plan voor het thema ‘water’. In verschillende gemeenten zijn er ontwikkelingen met betrekking tot dit thema, de samenwerking heeft het doel om dit om elkaar af te stemmen.