Gemeente wil overlast terugdringen

ERMELO - Studenten van Landstede, opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) werken de komende weken samen met de handhavers van de gemeente Ermelo aan het 'Fietsproject'. Allereerst houden ze tellingen en brengen ze in kaart hoeveel mensen in het centrum, wanneer er een fietsverbod geldt, de regels overtreden.

Zowel ondernemers als het winkelend publiek melden regelmatig overlast van fietsers in het centrum. De gemeente wil deze overlast zoveel mogelijk tegengaan. Daarom is dit project. Studenten HTV tellen het aantal mensen dat in het centrum fietst en controleren de bebording. Ook interviewen ze het winkelend publiek en de ondernemers in het centrum. Na de kerstvakantie spreken de studenten fietsers ook aan. Wanneer nodig waarschuwen zij en treden verbaliserend op. Dit gebeurt onder leiding van de handhavers van de gemeente. Na afloop van deze periode worden de tellingen en interviews herhaald.