Gemeenten kiezen ervoor urgentiecategorie te handhaven

ERMELO - De Nederlandse gemeenten hebben afgelopen jaar 3.000 statushouders minder gehuisvest dan de taakstelling die de overheid had opgelegd. In Ermelo zijn 53 personen gehuisvest. ,,Meestal gaat het om meerdere mensen in één woning,” weet Moniek Winters, persvoorlichter van de gemeente Ermelo te melden.

De gemeente had voor 2018 een taakstelling van 37 staan. Het jaar ervoor had men echter niet aan het gestelde aantal voldaan waardoor Ermelo iets achterliep. Deze achterstand is volgens Winters in 2018 ingehaald. ,,Wat een gemeente in een jaar meer plaatst dan de taakstelling wordt meegenomen naar de taakstelling voor het volgende jaar,” aldus de persvoorlichter. Sinds juli 2018 groeit de instroom van asielzoekers weer, terwijl de voorraad sociale huurwoningen in het hele land onder druk staat. Er is daardoor veel onbegrip over het feit dat asielzoekers met een verblijfsvergunning eerder recht hebben op een huis dan autochtone Nederlanders die jaren moeten wachten op een huurwoning. Sinds een jaar zijn gemeenten overigens niet meer verplicht mensen met een verblijfsstatus voorrang te geven, maar de meesten doen dat nog wel.

Verordening

De gemeenten op de Noord-Veluwe, waaronder Ermelo, hebben allemaal een gelijkluidende Huisvestingsverordening. Winters: ,,Bij het actualiseren van deze verordening in 2017 hebben zij er voor gekozen om statushouders als urgentiecategorie te handhaven. Hoewel de wettelijke verplichting om deze vergunningshouders als urgentiecategorie aan te merken vervallen is, zijn gemeenten nog wel verplicht om te voldoen aan hun taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders.” In oktober vorig jaar werd bekend gemaakt dat de gemeenten in de eerste helft van dit jaar in totaal 8.000 statushouders moeten huisvesten. Voor Ermelo betekent dat plaatsing van 13 statushouders. De vraag is alleen waar dat kan.

Tijdelijke wooneenheden

Er is voor deze doelgroep in 2016 huisvesting in Het Drieluik gerealiseerd. ,,In Ermelo wordt ook nu nog gezocht naar nieuwe locaties voor tijdelijke huisvesting voor mensen met een dringende woonwens,” aldus Winters. ,,In het voorjaar wordt de tijdelijke huisvesting in het voormalige Henriëtte van Heemstrahuis opgeleverd. Hiermee komen er 48 kleine tijdelijke wooneenheden beschikbaar. Deze woningen komen beschikbaar voor verschillende doelgroepen, zoals starters op de woningmarkt, mensen die uitstromen uit een zorgsituatie, mensen die met spoed een woning nodig hebben (bv. na een scheiding) en voor een klein deel ook statushouders.” Over de huurmogelijkheden wordt binnenkort informatie verspreid.