WerkCentraal

'Als college willen we graag denken in mogelijkheden'

ERMELO - Dat revitalisering van winkelcentrum De Enk nodig is, staat voor iedereen vast. De plannen van Sven en Bernadette Gravendeel vallen ook enorm in de smaak bij de raadsleden. Wel is men kritisch over de parkeerproblemen die mede hierdoor kunnen ontstaan. Wethouder Laurens Klappe: ,,Als college willen we graag denken in mogelijkheden."

Daarom worden de raadsleden aangespoord om buiten de kaders te denken. Zo kan men bijvoorbeeld parkeerproblemen integraal gaan bekijken in plaats van het geheel op het bordje te leggen van de initiatiefnemers, de projectgroep De Enk. Eigenaren Sven en Bernadette Gravendeel hebben een nauwgezette studie uitgevoerd en een presentatie gemaakt van mogelijke revitalisering van het winkelgebied De Enk. Deze revitaliseren vraagt nu wel om een duidelijke ontwikkelrichting. Gravendeel wil daarom graag in een zo’n vroeg mogelijk stadium weten of de Ermelose politiek enthousiast wordt van de plannen en men verder kan gaan met haar planontwikkeling. De conclusie tijdens de commissievergaderiing dinsdagavond was dat men gezamenlijk de schouders eronder wil zetten en voortvarend te werk wil gaan.

 Winkels

De nieuwe plannen zorgen voor leefbaarheid van het woongebied, maar ook het economische perspectief van de winkeliers in De Enk biedt kansen. ,,We hebben vanmorgen gepuzzeld,” vertelt Gravendeel. ,,De groenteboer wil een verdriedubbeling van vierkante meters, maar ook de Bourgondiër wil uitbreiden.” Tijdens de commissievergadering bleek dat het plan bestaat uit uitgangspunten waar iedereen achter kan staan. Wel werd er uitgebreid gesproken over de uitbreiding van winkeloppervlakte. Volgens Gravendeel blijft dit beperkt tot één locatie namelijk het band richting de Dokter Holtropstraat. ,,We zoeken hiervoor een trekker, een winkelformule met een aanzuigende werking. Dat zal voor alle andere ondernemers een goede zaak zijn."

Woningbouw

De projectgroep heeft 27 nieuwe, kleine appartementen in het plan opgenomen. Eventueel kunnen ook zelfstandige woningen voor kwetsbare doelgroepen worden meegenomen in het woningbouwprogramma voor De Enk. Toch is er nog sprake van enige afwijking van het woningbouwprogramma, iets waaraan Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo graag willen vasthouden. Het nieuwe winkelcentrum De Enk moet zorgen voor een aantrekkelijke dorpse levendigheid, meer verblijfskwaliteit met een groenere inrichting, en een betere winkeluitstraling. De winkels krijgen hogere winkelpuien met een eigentijdse omkadering in een duurzaam materiaal. De vernieuwde winkelpuien komen een stukje naar voren. Dit heeft het voordeel dat de pui hoger kan zijn, en de winkel wat groter wordt aan de voorkant. De overhangende galerijen verdwijnen zo bijna onopgemerkt uit beeld.