Instanties buitelen over elkaar heen om erfgoed te behouden

ERMELO – Tot voor kort wist bijna niemand wat de jachthut van Cartouche was, maar na een artikel van journalist Ton van Mourik in de Stentor buitelen instanties over elkaar heen om de hut in het Speulderbos te bewaren. De VVD Ermelo spreekt van een plek met grote cultuurhistorische waarde, erfgoed dat behouden moet blijven voor Ermelo.

Van Mourik schreef in zijn artikel dat de hut van wijlen Arnold Foeke van der Wal dreigt te verdwijnen. Tenminste, als er geen koper zou komen om de hut te restaureren. Stichting SBNL Natuurfonds, die na het overlijden van Van der Wal in1987, eigenaar werd van de jachthut aan de Garderenseweg, ziet momenteel op tegen de forse renovatie die de hut nodig heeft om te overleven. De investeringen die door SBNL Natuurfonds zouden moeten worden gedaan, staan niet in verhouding tot de opbrengsten. Dat maakt het behoud van de Hut van Cartouche voor SBNL Natuurfonds onrendabel. Zij ziet liever dat van de opbrengst van de verkoop een nieuw fonds in het leven wordt geroepen: het Cartouchefonds.

Transitie

Voorzitter van SBNL Natuurfonds Frederik Nijpjes: ,, We zien het als een transitie naar een fondsenwervende organisatie die particuliere natuur- en landschapsontwikkeling wil ondersteunen en uitbreiden.’’ En daar vindt ineens iedereen wat van en dus op de barricade: VVD Ermelo stelt vragen aan het college of deze haar verantwoordelijkheid wil nemen in het behoud van de hut, de Jac. Gazenbeekstichting wil dat de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (OVE) zich opwerpt als behoeder van dit stuk Ermelo’s cultuurgoed en uiteraard gaat de OVE daarop ook de strijd aan.

Onbekende plek

Maar waar komt dit nu ineens vandaan? De hut, die nauwelijks faciliteiten geniet en toe is aan een grondige renovatie, was voor de meeste Ermeloërs een onbekende plek. En wie kent ‘Cartouche’, pseudoniem van Arnold van der Wal. Hij was een vrijgevochten type, een jager. Zijn grote idealen op het gebied van jacht en natuurbeheer brachten hem in het Speulderbos. Hij leefde in dat bos in een hut samen met zijn honden. Daar schreef hij ook artikelen voor onder anderen het vakblad de Nederlandse Jager.

Interesse

,,De jachthut wordt te koop aangeboden door makelaar Drieklomp, maar eerst is het onder de aandacht gebracht van onze donateurs,’’ vertelt Rini Smits, coördinator terreinbeheer aan Ermelo van NU.,, En enkele van hen hebben inmiddels serieuze interesse getoond.’’ Op het perceel staat een houten hut met bijgebouwen waar de laatste jaren alleen het noodzakelijke onderhoud aan heeft plaatsgevonden. Smits: ,,Echter renovatie heeft de laatste decennia niet plaatsgevonden. Het moment voor renovatie is nu aangebroken en die renovatie zal de nodige kosten met zich meebrengen. Het is aan de toekomstige eigenaar om te beslissen wat moet veranderen en wat kan blijven zoals het nu is.’’ Het bestuur van SBNL Natuurfonds heeft goed nagedacht en bekeken op welke manieren de Hut van Cartouche kan worden ingezet om het gedachtegoed van wijlen Arnold van der Wal voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. ,,Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat die doelstelling het beste kan worden bereikt via de oprichting van een fonds dat projecten financieel zal gaan steunen die naadloos aansluiten bij het gedachtegoed van wijlen Arnold van der Wal,’’ aldus Smits. ,,Met de opbrengst van de verkoop van het perceel, inclusief de opstallen, wil SBNL Natuurfonds twee doelen dienen, enerzijds de oprichting van een nieuw fonds (het Cartouchefonds) dat educatieve en communicatieve projecten op het gebied van faunabeheer financieel gaat ondersteunen. Anderzijds het zorgen dat deze bijzondere locatie beschikbaar komt voor mensen die net zoals Cartouche de schoonheid van de natuur waarderen en die natuur willen koesteren en een warm hart willen toedragen’’.