Verbreding van Julianalaan

ERMELO - Vanwege de toenemende verkeersproblematiek rond 't Weitje en de Julianalaan bij de Verbinding wil de gemeente Ermelo op deze locatie een aantal maatregelen nemen. De Julianalaan moet volgens wethouder Wouter Vogelsang verbreed worden en daarom moet een groot deel van de bomen worden gekapt.

Het gaat om een rij lindebomen waarvan twee de monumentale status hebben. Slechts een daarvan kan volgens de wethouder blijven staan. ,,Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat de andere boom nog slechts vijf tot tien jaar te leven heeft," aldus Vogelsang. Eén boom uit de rij wordt verplaatst. Dat vergt een enorme voorbereiding.  Zes van de acht bomen worden gekapt. ,,Er liggen allemaal leidingen waardoor verplaatsen onmogelijk is." Wel belooft de wethouder dat er weer bomen worden aangeplant. Aangezien de Julianalaan in de hoofdgroenstructuur ligt, zal het een aanplant van grote maat bomen  betreffen. Over de herplantlocatie kan Vogelsang echter nog niks toezeggen.

Verbreding

De ontsluiting van De Verbinding vraagt om verbreding van de Julianalaan. Volgens de wethouder komen met name de fietsers in het gedrang. Hoe de verbreding eruit moet komen te zien, is nog niet bekend. Vogelsang wil namelijk ook niet dat het ten koste gaat van het voetpad. Ook de boom die op de hoek blijft staan zal hierin een rol spelen. Het oorspronkelijke ontwerp voor het openbaar gebied op deze locatie ging uit van de aanplant van vier extra bomen naast de bestaande lindes. Het college stelt nu voor deze bomen niet aan te planten zodat deze later niet alsnog in de weg staan.